powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Spotkanie wokół książki prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej w IT

Instytut Teatralny i Akademia Teatralna zapraszają na spotkanie z cyklu "Książka w teatrze" poświęcone książce profesor Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, "Polska >>Szulamis<<. Studia o teatrze polskim i żydowskim". Książka wydana przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza ukazała się w serii "Studia o Teatrze".

Spotkanie, przygotowane wraz z Akademią Teatralną poprowadzi Edward Krasiński, a udział w nim wezmą: autorka - Anna Kuligowska-Korzeniewska, Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski i Małgorzata Leyko. Fragmenty przeczyta Andrzej Hausner.

Spotkanie odbędzie się 21 maja o godz. 18.00 w Instytucie Teatralnym. Wstęp wolny.

"Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska od przeszło ćwierć wieku zajmuje się dziejami teatru i dramatu żydowskiego, a także inicjuje badania nad tą ważną dla obecności kultury żydowskiej na ziemiach polskich dziedziną. Jest autorką pionierskich studiów o dziejach dramatów żydowskich na scenach polskich. Badała również dzieje teatru w Litzmannstadt-Ghetto oraz dramaty autorów polskich poświęconych powstaniu w getcie warszawskim. Właśnie te studia wypełniają ten tom, w którym akcentuje złożone - ale niezmiernie ważne - relacje między teatrem polskim i żydowskim. Czytelnicy będą mogli więc poznać nie tylko dzieje teatru żydowskiego (od XIX wieku do dzisiaj), ale także współczesnych autorów żydowskich i izraelskich".

Prof. dr hab. Lidia Kuchtówna

"Wyrażam swoje najwyższe zadowolenie, że inicjatorka badań nad teatralną sztuką żydowską - prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska - drukuje w jednym tomie swoje rozprawy i artykuły, powstałe od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Prace te miały i mają fundamentalne znaczenie dla wiedzy o żydowskiej sztuce scenicznej i jej związkach z teatrem polskim. Szczególną wartość naukową mają rozprawy o początkach teatru żydowskiego na ziemiach polskich, o pierwszych polskojęzycznych realizacjach utworów żydowskich autorów, a zwłaszcza o teatrach gettowych w czasie drugiej wojny. Nie mam wątpliwości, że tom stanowić będzie ważną pozycję naukową i przyczyni się do popularyzacji dziejów teatru żydowskiego w Polsce".

Prof. dr hab. Eleonora Udalska

ANNA KULIGOWSKA-KORZENIEWSKA

Anna Kuligowska-Korzeniewska - historyk teatru i dramatu. Wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego. Główne kierunki zainteresowań naukowych: teatr łódzki (m.in. "Trudne początki. Teatr łódzki w latach 1844-1863", "Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 1888-1988" red., "Scena obiecana. Teatr polski w Łodzi 1844-1918", "Teatr przy ulicy Jaracza" red.), Teatr Narodowy (m.in. "Teatr Narodowy w służbie publicznej" red., "Wojciech Bogusławski i jego późne prawnuki" red., "Dzieła dramatyczne Wojciecha Bogusławskiego" red.), sceny żydowskie (m.in. "Teatr żydowski w Polsce" red., "Teatralna Jerozolima" red., "Szalom Asz, Dramaty" - wybór red.), wybitni artyści (m.in. "Teatralny świat Andrzeja Wajdy" red., "Modrzejewska/Modjeska" red., "Teatr Kazimierza Dejmka" red., "Faktomontaże Leona Schillera" red.). Inicjatorka wielu rocznicowych obchodów i konferencji naukowych. Członek redakcji "Pamiętnika Teatralnego" i "Tygla Kultury", Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Badań Żydowskich, Canadian Association of Slavist, Rady Artystycznej Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Rady Naukowej Fundacji Dziedzictwo im. Chone Shmeruka.