powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Wyniki ankiet po "Ślubach panieńskich" w Polskim

Większość widzów poznańskich "Ślubów panieńskich" uważa, że polskie prawo nie traktuje równo kobiet i mężczyzn oraz zetknęła się z dyskryminacją kobiet - wynika z anonimowej ankiety, którą wypełniali widzowie spektaklu.

Ankieta została opracowana w ramach poszerzenia pola kontekstów przy okazji powstawania spektaklu "Śluby panieńskie" (na zdjęciu) w reżyserii Andrzeja Błażewicza. W ankiecie umieszczono szereg pytań związanych z dyskryminacją na tle płciowym - do jej wypełnienia zaproszeni byli widzowie spektaklu premierowego i kolejnych.

W ankiecie umieszczono szereg pytań związanych z dyskryminacją na tle płciowym. W ankiecie oddało głos 330 osób - w tym 188 kobiet, 93 mężczyzn, w 49 ankietach nie zaznaczono płci głosującej/go.

Na poszczególne pytania odpowiedzi rozkładały się w następujący sposób:

1. CZY UWAŻA PANI/PAN, ŻE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE PRAWO W WYSTARCZAJĄCYM STOPNIU ZAPEWNIA KOBIETOM I MĘŻCZYZNOM RÓWNE TRAKTOWANIE, CZY TEŻ NIE?

KOBIETY

Tak - 31 osób; nie - 129 osób; trudno powiedzieć - 28 osób

MĘŻCZYŹNI

Tak - 30 osób; nie - 49 osób; trudno powiedzieć - 13; 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi

PŁCI NIE OZNACZONO

Tak - 17 osób; nie - 25 osób; trudno powiedzieć - 7 osób.

-

2. CZY PANI/PAN ZETKNĘŁA/ZETKNĄŁ SIĘ Z PRZYPADKAMI DYSKRYMINACJI KOBIET, CZY TEŻ NIE?

KOBIETY

Tak - 144 osoby; nie - 35; trudno powiedzieć - 9 osób.

MĘŻCZYŹNI

Tak - 60 osób; nie -29 osób; trudno powiedzieć - 4 osoby.

PŁCI NIE OZNACZONO

Tak - 36 osób; nie - 10 osób; trudno powiedzieć - 3 osoby.

-

3. CZY PANI/PAN ZETKNĘŁA/ZETKNĄŁ SIĘ Z PRZYPADKAMI DYSKRYMINACJI MĘŻCZYZN, CZY TEŻ NIE?

KOBIETY

Tak - 61 osób; nie - 99 osób; trudno powiedzieć - 25 osób; brak odpowiedzi - 3 osoby.

MĘŻCZYŹNI

Tak - 42 osoby; nie - 33 osoby; trudno powiedzieć - 18 osób.

PŁCI NIE

OZNACZONO

Tak - 20 osób; nie - 26 osób; trudno powiedzieć - 3 osoby

-

4.1 CZY JAKO KOBIETA BYŁAŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ ZE STRONY PARTNERA/PARTNERKI?

KOBIETY

Tak - 25 osób; nie - 157; trudno powiedzieć - 6 osób.

PŁCI NIE OZNACZONO

Tak - 6 osób; nie - 40 osób; trudno powiedzieć - 2 osoby; brak odpowiedzi - 1 osoba.

4.2 CZY JAKO MĘŻCZYZNA BYŁEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ ZE STRONY PARTNERA/PARTNERKI?

MĘŻCZYŹNI

Tak - 11 osób; nie - 78 osób; trudno powiedzieć - 3 osoby ; brak odpowiedzi - 1 osoba.

PŁCI NIE OZNACZONO

Tak - 5 osób; nie - 34 osoby; trudno powiedzieć - 4 osoby; brak odpowiedzi - 6 osób.

-

5. CZY JAKO KOBIETA BYŁAŚ OFIARĄ MOBBINGU W MIEJSCU PRACY ZE STRONY PRZEŁOŻONEGO LUB WSPÓŁPRACOWNIKA?

KOBIETY

Tak - 75 osób; nie - 106 osób; trudno powiedzieć - 7 osób.

PŁCI NIE OZNACZONO

Tak - 12 osób; nie - 20 osób; trudno powiedzieć - 3 osoby; brak odpowiedzi - 4 osoby.

-

5.2 CZY JAKO MĘŻCZYZNA BYŁEŚ OFIARĄ MOBBINGU W MIEJSCU PRACY ZE STRONY PRZEŁOŻONEJ LUB WSPÓŁPRACOWNICY?

MĘŻCZYŹNI

Tak - 24 osoby; nie - 57 osób; trudno powiedzieć - 10 osób; brak odpowiedzi - 2 osoby.

PŁCI NIE OZNACZONO

Tak - 15 osób; nie - 24 osoby; trudno powiedzieć - 4 osoby; brak odpowiedzi - 6 osób.

***

W piątek, 10 maja, "Śluby panieńskie" wracają na deski "Teatru Polskiego" w Poznaniu. O godz. 18 będzie można zobaczyć spektakle w piątek i sobotę , w niedzielę spektakl rozpocznie się o godz. 17.00, a we wtorek 14 maja - o godz. 19.00.