powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Wykład prof. Beaty Guczalskiej o aktorstwie u Grotowskiego

10 maja w Instytucie Grotowskiego, w ramach Otwartego Uniwersytetu, prof. Beata Guczalska wygłosi wykład o aktorze i technikach aktorskich w teatrze Grotowskiego.

Współczesna recepcja dzieła i osoby Jerzego Grotowskiego zdominowana została przez badaczy i publicystów nowego pokolenia, ludzi, którzy nie widzieli na żywo ani jego spektakli, ani nie zetknęli się z samym twórcą. Ich spojrzenie na dzieło Grotowskiego lokuje się w radykalnie innym dyskursie kulturowym niż ten, który obowiązywał za jego życia.

W refleksji nad spuścizną Grotowskiego odchodzi się dziś od języka i terminologii narzuconych przez samego twórcę (oraz współtwórców kanonicznych formuł dotyczących jego działań, Ludwika Flaszena oraz Zbigniewa Osińskiego). We współczesnych tekstach poświęconych Grotowskiemu dominują trzy kręgi tematyczne: 1. sprawa wewnętrznych strategii pracy zespołu, w których nie brakowało elementów przemocy oraz manipulacji, nierzadko destrukcyjnej dla jego członków (tu najsilniej brzmiącym głosem są wypowiedzi Teresy Nawrot, i inspirowany jej świadectwem film Karola Radziszewskiego "Książę"); 2. kwestia genderowa, czyli stosunek Grotowskiego do kobiet i homoseksualistów, dostrzegalny zarówno w jego odczytywanych na nowo przedstawieniach, jak i w praktyce działań twórczych (artykuł Agaty Adamieckiej-Sitek "Grotowski, kobiety i homoseksualiści" i wywołane nim dyskusje), 3. problem zaangażowania politycznego Grotowskiego w latach pięćdziesiątych oraz stosowane później przez niego strategie gry z władzą.

W swoim wykładzie będę analizować, w jaki sposób te kierunki badań i krytycznych spojrzeń wpływają na postrzeganie zarówno osoby aktora, jak i technik aktorskich w teatrze Grotowskiego. Spróbuję także przyjrzeć się zmianom postrzegania zjawiska "aktor teatru Grotowskiego" zachodzącym w środowisku profesjonalnych aktorów teatrów repertuarowych w Polsce.

Dr hab. Beata Guczalska - badaczka teatru, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego (obecnie prorektor uczelni, a w latach 2012-2016 dziekan Wydziału Reżyserii). Zajmuje się współczesnym teatrem polskim: twórczością reżyserów (książka "Jerzy Jarocki. Artysta teatru", szereg artykułów o twórczości Krystiana Lupy) oraz sztuką aktorską (książki "Aktorstwo polskie. Generacje" oraz "Trela"). Współpracuje z krakowskimi "Didaskaliami", publikowała także w "Dialogu", "Teatrze" i innych magazynach teatralnych.

***

10/05/2019 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny