Warszawa. TR/PL - nowy dramat polski

Ukazała się antologia nowego dramatu polskiego TR/PL.

«W sezonie teatralnym 2005/06 Grzegorz Jarzyna rozpoczął w TR Warszawa projekt TR/PL, który, jak podpowiada sama nazwa, ma dwa cele: teatr i Polskę. Autorzy, którzy wzięli w nim udział, mieli za zadanie sprawdzić, "jak najnowsze przemiany (polityczne, społeczne, kulturowe i obyczajowe) wpłynęły na nasz sposób życia i patrzenia na rzeczywistość" oraz "wypróbować i poddać weryfikacji nowe metody scenicznej narracji, odnaleźć dla polskiego teatru nowe estetyki".

Pięć spośród napisanych na zaproszenie Teatru tekstów składa się na antologię nowego dramatu polskiego. W antologii znalazły sie: pierwszy dramat Doroty Masłowskiej zatytułowany Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, zrealizowane już w TR Warszawa Cokolwiek się zdarzy, kocham cię Przemysława Wojcieszka i Strefę działań wojennych Michała Bajera, a także Trzecie przyjście Pawła Sali i Argo Marka Kochana.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego