Poznań. Konkurs na rezydencję teatralną "Nowa Generacja"

Twórcy i twórczynie, odkryte i nieodkryte diamenty teatru, osoby z niepokorną duszą lub spokojne niczym ocean: zwracamy się do Was! Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na rezydencję w Scenie Roboczej.

Gwarantujemy 10.000 PLN, nową inspirującą przestrzeń oraz wsparcie techniczne i organizacyjne w realizacji zwycięskiego projektu. Nie narzucamy tematu ani formy wypowiedzi. Jedynym warunkiem jest wiek: max. 35 lat (w przypadku zespołu wystarczy, że połowa realizatorów nie przekroczy limitu wiekowego).

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy nadesłać na adres: biuro@scenarobocza.pl. Ostateczny termin mija 31 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2019 roku.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu artystycznego "Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA" współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Laureat konkursu otrzyma:

1. środki na realizację premiery teatralnej w wysokości 10 000 zł brutto;

2. możliwość korzystania z sali teatralnej, wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji Organizatora, pomoc techniczną, organizacyjną i promocyjną w trakcie trwania rezydencji (lipiec - wrzesień 2019)

3. dokumentację fotograficzną oraz spot filmowy z premiery do dyspozycji własnej.

4. propozycję kolejnych prezentacji zrealizowanej premiery w ramach repertuaru Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA na podstawie odrębnej umowy.

Poprzednimi zwycięzcami byli Dominik Więcek i Michał Przybyła ze spektaklem "Bromance".

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego