powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Życzenia prezydenta z okazji 70. urodzin Antoniego Libery

Pańska twórczość, obejmująca prozę, esej, sztukę translatorską i reżyserię teatralną, jest świadectwem niezwykłej wszechstronności talentów i głębokiej wrażliwości - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do Antoniego Libery z okazji jego 70. urodzin.

"Z okazji jubileuszu Pańskich 70. urodzin przesyłam serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu kolejnych sukcesów literackich. Chcę również podziękować Panu za dotychczasowy dorobek, który zdobył uznanie znawców i czytelników. Pańska twórczość, obejmująca prozę, esej, sztukę translatorską i reżyserię teatralną, jest świadectwem niezwykłej wszechstronności talentów i głębokiej wrażliwości" - napisał prezydent w liście opublikowanym w piątek na stronie Kancelarii Prezydenta.

W jego ocenie uprawiane przez artystę gatunki i rodzaje aktywności "wzajemnie się przenikają i dopełniają". "Jestem przekonany, że sprawia to miłość do literatury oraz szacunek i troska o słowo, leżące u podstaw Pańskiej filozofii autorskiej. Powszechnie i niezwykle wysoko cenione są Pańskie przekłady dzieł Samuela Becketta. Odgrywa Pan jednak rolę ich tłumacza w znacznie szerszym sensie - także jako egzegeta i popularyzator, niezmiennie zapraszając do odkrywania pisarstwa i myśli irlandzkiego mistrza" - podkreślił Andrzej Duda.

"We własnych interpretacjach jego dzieł ukazuje Pan cenne spostrzeżenia, które ukształtowały Pańskie rozumienie teatru. Wartość tych ustaleń wykorzystał Pan podczas licznych inscenizacji dramatów Becketta w kraju i za granicą. Przekładając dzieła Szekspira, Racine'a, Wilde'a, Sofoklesa czy Hoelderlina, nie tylko dołączył Pan do grona najwybitniejszych rodzimych tłumaczy, lecz przede wszystkim przybliżył Pan polskiemu odbiorcy świat arcydzieł literatury powszechnej, z których wiele odbieramy dziś przez pryzmat Pańskiej wrażliwości. Pana przekłady znamionuje wysmakowany styl i finezja intelektualna" - zaznaczył prezydent.

Jego zdaniem te same cechy nosi powieść Libery "Madame". "Przenikliwość psychologiczna w ukazywaniu postaci, kunszt formalny, nade wszystko zaś pasjonująca fabuła jednocześnie - co rzadkie - ujęły miłośników beletrystyki i spotkały się z uznaniem krytyków. Na kartach powieści podjął Pan intrygującą grę z tradycją europejskiej epiki, przeciwstawiając świat wyobraźni szarzyźnie PRL-u, w którego realiach osadzona jest akcja. Jest to też Pański rozrachunek z systemem totalitarnym, któremu przeciwstawiał się Pan jako działacz opozycji, współpracownik KOR i redaktor czasopism wydawanych poza cenzurą - zawsze z myślą o człowieku wolnym, preferującym dialog i zrozumienie, przeciwko zakłamaniu" - zaakcentował.

"W swoim literackim bilansie stulecia wskazał Pan przed rokiem szereg znamienitych dzieł pisarzy polskich, portretujących dzieje i zjawiska duchowe lat 1918-2018. Uważam, że to zestawienie dopełniają także Pańskie dokonania pisarskie. Proszę przyjąć za nie słowa mojego uznania i wdzięczności" - dodał Andrzej Duda.