powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Dyrektor Opery uniewiniony

Dziś, 11 kwietnia Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej orzekła że dyrektor Opery Wrocławskiej Marcin Nałęcz-Niesiołowski nie naruszył dyscypliny finansów publicznych

Tym samym Marcin Nałęcz-Niesiołowski został uniewinniony ze stawianych mu zarzutów w wystąpieniu pokontrolnym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Sygnatura sprawy RKO.WR.711.2.2019.