powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Odtwarzanie Reduty w Teatrze Wielkim

15 kwietnia o godz. 17.00 w Salach Redutowych Teatru Wielkiego odbędzie się pierwsze z czytań z cyklu "Odtwarzanie Reduty" - Stefana Żeromskiego "Uciekła mi przepióreczka" w reżyserii Piotra Cieplaka, z udziałem aktorów Teatru Narodowego.

"Odtwarzanie Reduty" to teatralizowane czytania sześciu sztuk z repertuaru warszawskiej pierwszej Reduty: "Uciekła mi przepióreczka" i "Ponad śnieg" Stefana Żeromskiego, "W małym domku" Tadeusza Rittnera, "Czupurek" Benedykta Hertza, "Papierowy kochanek" Jerzego Szaniawskiego, "Pastorałka" Leona Schillera. Organizatorem cyklu jest Muzeum Teatralne w Warszawie we współpracy z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Teatrem Narodowym.

Reduta w pierwszym warszawskim etapie swojego istnienia od listopada 1919 do maja 1924 działała w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - w tych przestrzeniach po latach pracuje Muzeum Teatralne. Po stu latach te same słowa - "spełniane" niegdyś przez aktorów Reduty - zabrzmią w tej samej, niezmienionej przestrzeni Sal Redutowych w wykonaniu współczesnych artystów.

Wybór formy nie jest przypadkowy - czytania sztuk były w Reducie stałym elementem wzbogacania wyobraźni artystycznej i intelektualnego, duchowego wyposażenia członków wspólnoty, a skupiona i pogłębiona interpretacyjnie lektura w trakcie prób do spektakli (do której przywiązywano ogromną wagę) miała prowadzić według redutowego określenia do "odszukiwania pulsującej mocy źródła".

"Odtwarzanie Reduty" włącza do współpracy studentów aktorstwa oraz doświadczonych w zawodzie mistrzów - zgodnie z zasadą stosowaną w Reducie. Osterwa stawiał sobie i swoim aktorom istotne, obliczone na pożytek w przyszłości, zadania wychowawcze i obywatelskie realizowane w teatrze pojętym jako laboratorium artystyczne i społeczne poszukujące polskiego stylu i etosu teatralnego, a nawet szerzej - stylu i etyki życia zbiorowego. Redutowy etos aktora zasadzał się na idei samopoznania, samodoskonalenia i ofiarowywania siebie samego w scenicznym akcie twórczym.

Program:

15 kwietnia, godz. 17.00

Stefan Żeromski, "Uciekła mi przepióreczka"

reżyseria Piotr Cieplak

aktorzy Teatru Narodowego: Dominika Kluźniak, Lidia Pronobis, Mariusz Benoit, Jan Englert, Oskar Hamerski, Grzegorz Kwiecień, Jerzy Łapiński, Jacek Mikołajczak, Paweł Paprocki, Marcin Przybylski, Jerzy Radziwiłowicz, Przemysław Stippa

wprowadzenie prof. Wojciech Dudzik

*

13 maja, godz. 17.00

Tadeusz Rittner, "W małym domku"

reżyseria Lena Frankiewicz

wprowadzenie dr Henryk Izydor Rogacki

*

czerwiec 2019

Benedykt Hertz, "Czupurek"

reżyseria Wiesław Czołpiński

wprowadzenie prof. Jarosław Komorowski

*

październik 2019

Jerzy Szaniawski, "Papierowy kochanek"

reżyseria Marcin Hycnar

wprowadzenie prof. Barbara Osterloff

*

29 listopada, godz. 17.00

w stulecie pierwszej premiery Reduty

Stefan Żeromski, "Ponad śnieg"

reżyseria Edward Wojtaszek

wprowadzenie prof. Dariusz Kosiński

Panel wybitnych reżyserów i aktorów młodego pokolenia na temat dziedzictwa Reduty we współczesnym polskim teatrze.

*

grudzień 2019

Leon Schiller, "Pastorałka"

reżyseria Jarosław Kilian

wprowadzenie prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska

"Odtwarzanie Reduty" jest elementem nieformalnego projektu "Reducie na stulecie", którego pomysłodawcą jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Od 2017 roku instytucja próbowała - składając do odpowiednich gremiów i funduszy całościowe projekty - uzyskać środki na specjalnie przygotowany Rok Reduty - szereg wydarzeń i uroczystości angażujących środowiska teatralne i instytucje. Jego efekty miały przynieść nie tylko upamiętnienie i naukowe weryfikacje, ale przede wszystkim inspiracje dla wielu obszarów potrzebujących dzisiaj odnowionej perspektywy. Odpowiedzialność społeczna teatru, jego misyjność, twórcza praca w zespole, aktorstwo, powinności krytyki, upodmiotowiona widownia - wciąż o tym dyskutujemy, przecież nie tylko intuicyjnie wyczuwając potrzebę szukania odpowiedzi.

Oficjalnego Roku Reduty nie będzie, ale Reducie na stulecie - a przede wszystkim sobie z tej okazji - możemy dać bardzo wiele. Zaczęło się w Krakowie od naukowej konferencji "Reducie na stulecie" zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdzie i czym się zakończy - zależy od nas wszystkich. Zapraszamy i zachęcamy do włączenia do akcji własnych inicjatyw i "przedsięwzięć".