powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nagrody Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)

Laureatem Nagrody Polskiego Ośrodka ITI im. Witkiewicza "za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie" został tłumacz Koichi Kuyama. Laur za "Teatralną Książkę Roku" przyznano Jadwidze Rożek-Sieraczyńskiej za tom "Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Scenografie teatralne"

Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada 27 marca, Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) przyznaje swoje nagrody.

- W tym roku laureatem Nagrody im. Stanisława I. Witkiewicza przeznaczonej dla cudzoziemca za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie, decyzją jury w składzie Lech Sokół (przewodniczący), Agnieszka Koecher-Hensel, Barbara Osterloff, Dariusz Kosiński, Konrad Szczebiot, został Koichi Kuyama z Japonii - poinformował we wtorek PAP Polski Ośrodek ITI.

Sekcja Krytyków za "Teatralną Książkę Roku 2018" uznała pracę Jadwigi Rożek-Sieraczyńskiej pt. "Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Scenografie teatralne" wydaną przez Muzeum Śląskie w Katowicach.

Koichi Kuyama (ur. w 1958 w Saitama w Japonii) po ukończeniu studiów w Instytucie Filologii Rosyjskiej na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS) i na Uniwersytecie Waseda w latach 1987-1995 pracował jako wykładowca w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził tam zajęcia z języka japońskiego i literatury japońskiej, a także z translatoryki. W 1990 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie dziesięcioletniego pobytu w Polsce osiągnął bardzo wysoki poziom znajomości języka polskiego.

Od powrotu do Japonii w 1996 r. na różnych uczelniach japońskich prowadzi zajęcia z języka polskiego i historii kultury polskiej, m.in. w Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS), Uniwersytecie Soka w Tokio, Uniwersytecie Hitotsubashi (w latach 1997-1998), Uniwersytecie Tokijskim (1998-2013). Od 2012 r. jest też ekspertem do spraw teatru i filmu w Instytucie Polskim (działającym przy Ambasadzie RP) w Tokio.

Dr Koichi Kuyama jest wybitnym znawcą polskiej literatury romantycznej. Opublikował ponad 40 artykułów naukowych z zakresu filologii słowiańskiej, literatury porównawczej, filmoznawstwa i teatrologii, m.in.: "Pomnik Adama Mickiewicza w Japonii", "Endo Shusaku a sprawa polska", "Romantyzm polski u schyłku XX wieku - wokół ekranizacji utworów Mickiewicza", ">>Katyń<< - powieść i film", "Konteksty recepcyjne >>Quo vadis<< w Japonii", "Nagisa Oshima o Andrzeju Wajdzie".

"Na tle bogatego dorobku translatologicznego dr. Koichiego szczególną uwagę zwracają: >>Sonety krymskie<< i >>Konrad Wallenrod<< Adama Mickiewicza, >>Fiasko<<, >>Maska<< i >>Terminus<< Stanisława Lema, >>Czarne kwiaty<< Cypriana Kamila Norwida, >>Nasza klasa. Historia w XVI lekcjach<< Tadeusza Słobodzianka" - czytamy w nocie przesłanej przez Polski Ośrodek ITI.

Laureat na swoim koncie ma także tłumaczenie na język japoński list dialogowych ponad 40 polskich filmów, m.in.: "Popiół i diament", "Pan Tadeusz", "Zemsta", "Katyń", "Tatarak", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Powidoki", "Pręgi", "Dług", "Plac Zbawiciela" i "Rewers". Zajmuje się opracowywaniem napisów japońskich do polskojęzycznych przedstawień teatralnych, jak np. do "Traktatu o manekinach" w reż. Piotra Tomaszuka z Teatru Wierszalin (2013), "Utworu o Matce i Ojczyźnie" w reż. Jana Klaty z Teatru Polskiego we Wrocławiu (2013), "Wycinki" w reż. Krystiana Lupy (2016).

W 2017 r. otrzymał Odznakę Honorową Bene Merito przyznawaną przez ministra spraw zagranicznych "za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej". (Nota opracowana na podstawie rekomendacji prof. Estery Żeromskiej z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - PAP).

Nagroda im. S. I. Witkiewicza to corocznie przyznawane odznaczenie dla cudzoziemca za zasługi w promowaniu polskiego teatru na świecie. Po raz pierwszy tę nagrodę Zarząd Polskiego Ośrodka ITI przyznał w 1983 r. Kandydatów zgłaszają wybitne osobistości polskiej kultury, a laureata wyłania specjalna komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, a także przedstawiciele Zarządu PO ITI.

Laureat otrzymuje dzieło sztuki polskiego artysty, fundowany jest mu także pobyt w Polsce, a wizyta często bywa połączona z uczestnictwem w trwającym w trakcie pobytu gościa znaczącym festiwalem teatralnym - w ostatnich latach były to Międzynarodowy Festiwal Dialog we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie.