powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nominacje do Nagrody PTBT za rok 2018

Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych nominowali następujące książki do Nagrody PTBT za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych wydaną w roku 2018 (w kolejności alfabetycznej tytułów).

"Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych" / red. Ewa Guderian-Czaplińska, Małgorzata Leyko. - Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego;

"Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959-1960)" / Dariusz Kosiński. - Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego;

"HyPaTia - Historia Polskiego Teatru. Feministyczny Projekt Badawczy: 1) Agora. Statystyki, 2) (Nie)świadomość teatru. Wypowiedzi i rozmowy, 3) Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów" // Zespół pod kierunkiem Joanny Krakowskiej. - Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego;

"Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej" / Grzegorz Ziółkowski. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;

"Teatr a Kościół" / red. Agata Adamiecka-Sitek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek. - Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Uroczystość ogłoszenia tytułu książki-laureatki i wręczenia Nagrody odbędzie się w czwartek 25 kwietnia w Instytucie Teatralnym.