powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. TEATR POLSKA po raz jedenasty

Celem organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do spektakli teatralnych mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny.

Popularyzuje on sztukę teatralną na skalę ogólnopolską oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

Już po raz jedenasty ogłoszony został nabór zgłoszeń spektakli od teatrów gotowych ruszyć w objazd jesienią. Kwalifikacja przedstawień przeprowadzana jest w dwóch etapach. Pierwszy polega na uzyskaniu rekomendacji od Komisji Artystycznej, a jej werdykt zostanie ogłoszony do 7 maja 2019 r. Drugi etap to ocena wiarygodności finansowej wniosków zawierających projekt tras przez Komitet Organizacyjny. Wyniki drugiego etapu poznamy do 18 czerwca. Prezentacje spektakli w ramach TEATR POLSKA odbędą się w okresie od 1 września do 30 listopada.

Aby zgłosić swój spektakl do tegorocznej edycji programu należy:

1. Zalogować się na www.teatrpolska.pl jako Teatr

2. Wypełnić dostępną na pulpicie teatru po zalogowaniu KARTĘ zgłoszeniową spektaklu

3. Umieścić na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestrację video spektaklu oraz przesłać bezpieczny niepubliczny link na adres polska@instytut-teatralny.pl w celu umożliwienia Komisji Artystycznej obejrzenia nagrania spektaklu online

4. Przesłać następujące dokumenty pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ TEATR POLSKA

ul. Jazdów 1

00-467 Warszawa

a) kopia dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru)

b) 1 płyta DVD z rejestracją spektaklu w formacie mp4

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jeden teatr może zgłosić wyłącznie jedno przedstawienie. Pełen REGULAMIN dostępny jest na stronie www.teatrpolska.pl/regulamin-projektu

Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.