powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Toruń. Festiwal "Przygrywka" w Teatrze Muzycznym

Tegoroczny, IV Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA" o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w dniach 8-11 maja 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze w Toruniu.

Przegląd ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do studentów szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych. Jego celem jest prezentacja spektakli muzycznych - egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów szkół artystycznych, czemu towarzyszyć będzie wymiana doświadczeń między zespołami, pozyskanie inspiracji do dalszej pracy artystycznej, rozwój wrażliwości i otwartości na sztukę.

W ciągu czterech dni studenci mają szansę nie tylko zaprezentować swoje umiejętności szerokiej publiczności, ale też wymienić doświadczenia, zarówno w rozmowach z kolegami z innych szkół artystycznych, jak i obecnymi na festiwalu doświadczonymi ekspertami związanymi ze sztuką teatralną.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA, dostępnej na stronie www.teatrmuzyczny.torun.pl/przeglad/ oraz nagrania audiowizualnego zgłaszanego spektaklu (w formacie mp3, mp4 lub wma) i przesłania do dnia 8 kwietnia 2019 r. drogą mailową na adres: przygrywka@teatrmuzyczny.torun.pl lub pocztową (decyduje data stempla) na adres: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń z dopiskiem "Przegląd".