Warszawa. Koncerty Capella Regia Polona na Zamku Królewskim

Polska Opera Królewska zaprasza na kolejne koncerty z cyklu Muzyka dawna na Zamku Królewskim.

"Nel mondo del tormento"

2 marca, godzina 19.00

Zamek Królewski w Warszawie - Sala Wielka

Wykonawcy:

ANNA RADZIEJEWSKA - mezzosopran

CAPELLA REGIA POLONA

KRZYSZTOF GARSTKA - dyrygent, klawesyn

Tematem przewodnim koncertu jest cierpienie zaklęte w muzycznych obrazach.

Program otwiera canzonetta "Hor ch'e tempo di dormire" Tarquinia Meruli, jednego z czołowych przedstawicieli wczesnego baroku będąca w istocie kołysanką. Czułe i pełne miłości frazy kierowane do niemowlęcia przepełnione są jednak troską i smutkiem. Radość i ból splatają się ze sobą, co doskonale odzwierciedla przejmująca melodyka partii solistki. (solo Anna Radziejewska) "Lasciate mi morire" ("Pozwólcie mi umrzeć") - błaga natomiast tytułowa bohaterka opery Arianna Monteverdiego (1608). W pieśni porzuconej przez ukochanego kobiety wyrażona jest skarga pulsująca skrajnymi uczuciami. Miłość bowiem ściśle wiąże się z nienawiścią, buntem i ogromnym cierpieniem.

W finale koncertu zabrzmi zaś kantata "La Lucrezia" HWV 145, którą G. F. Haendel napisał około 1706 roku. W szeregu recytatywów i arii Haendel oddaje cierpienie skrzywdzonej i upokorzonej przez Sekstusa Tarkwiniusza Lukrecji.

Między kompozycjami wokalno-instrumentalnymi zabrzmią w roli swoistych intermezzi dwie kompozycje instrumentalne. Pierwszą z nich jest Sonata nr 4 ze zbioru "Sonate concertate in stil moderno", której kompozytorem jest Dario Castello oraz Sonata triowa op. 2 nr 9 Arcangela Corellego.

PROGRAM

Tarquinio Merula - "Hor ch' tempo di dormire"

Dario Castello - Sonata nr 4 z "Sonate concertate in stil modern"

Claudio Monteverdi - "Lamento d'Arianna"

Arcangelo Corelli - Sonata triowa op. 2 nr 9

Georg Friedrich Haendel - "La Lucrezia"HWV 145

***

"Kantaty Bacha"

13 marca, godzina 19.00

Zamek Królewski w Warszawie - Sala Wielka

Wykonawcy:

MARTA BOBERSKA - SOPRAN

ANETA ŁUKASZEWICZ - ALT

TOMASZ KRZYSICA - TENOR

PATRYK RYMANOWSKI - BAS

CAPELLA REGIA POLONA

ZESPÓŁ WOKALNY POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

KRZYSZTOF GARSTKA - dyrygent, klawesyn

Bach pisał kantaty przez całe życie. Są to utwory, które doskonale obrazują geniusz kompozytora w zakresie kształtowania muzyki wokalno-instrumentalnej. Większość zachowanych do dziś dzieł Bacha z tego gatunku pochodzi z okresu, gdy piastował stanowisko kantora w kościele św. Tomasza w Lipsku.

Podczas koncertu zabrzmią trzy utwory o odmiennej tematyce, przeznaczone do wykonania w różnych momentach roku liturgicznego. Program otwiera "Wer dank opfert, der preiset mich" BWV 17, w której nacisk położony jest na dług wdzięczności człowieka wobec dobroci Boga. Natomiast "Christ unser Herr zum Jordan kam" BWV 7, przeznaczona na Święto Jana Chrzciciela, opowiada o chrzcie Chrystusa w Jordanie. Koncert zamknie "Jesus nam die Zwölfe" BWV 22 - kantata napisana na ostatnią niedzielę karnawału. Jej tekst zawiera już w sobie zapowiedź męki i śmierci Chrystusa, ale i nawoływanie do podążania za Zbawicielem.

PROGRAM

J. S. BACH - KANTATY

"Wer dank opfert, der preiset mich", BWV 17

"Christ unser Herr zum Jordan kam", BWV 7

"Jesus nam die Zwölfe", BWV 22

Szczegóły na www.operakrolewska.pl

Bilety na www.ebilet.pl

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego