Łódź. Zmiana siedziby POLUNIMA - Polskiego Ośrodka Lalkarskiego

Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2019 r. Polski Ośrodek Lalkarski Polunima oficjalnie zmienił adres siedziby.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Polski Ośrodek Lalkarski Polunima

ul. K. Kalinowskiego 1

15-875 Białystok

.

Korespondencję mailową prosimy przesyłać na adres:

polunima.biuro@gmail.com

.

Ponadto informujemy, iż z dniem 1 lutego br. funkcję kierownika biura POLUNIMA pełni Julita Stepaniuk

tel. 85 742 50 31 wew. 128

polunima.biuro@gmail.com

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego