powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Premiery wydawnicze Instytutu Teatralnego

Ostatnie i najbliższe tygodnie przynoszą oczekiwane od dawna premiery wydawnictwa IT.

Wśród nich publikacje domykające serie wydawnicze - Joanny Krakowskiej "Demokracja. Przestawienia" (na zdjęciu) i tom scenariuszy teatralnych Jerzego Grzegorzewskiego. Krytycznie o kulturze i teatrze przeczytamy w najnowszych publikacjach Marcina Kościelniaka, Marty Keil i tomach pokonferencyjnych - premiery tych ostatnich niebawem.

***

Joanna Krakowska

"Demokracja. Przedstawienia"

Ostatnia książka z serii "Teatr publiczny. Przedstawienia 1765-2015" wydawanej wspólnie przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytut Sztuki PAN.

">>Demokracja<< stanowi naturalne przedłużenie poprzedniej pracy Joanny Krakowskiej, >>PRL. Przedstawienia<<, i zarazem jest zamknięciem całego cyklu poświęconego teatrowi publicznemu w Polsce 1765-2015. Różni się jednak i od całego cyklu, i od poprzedniej książki Krakowskiej. Powód jest oczywisty: tym razem nie jest to praca czysto historyczna. Wobec wybranych spektakli, podobnie jak wobec opisywanej epoki, autorka jest nie tylko badaczką, lecz również świadkiem. Książka ma wyraźną, świadomie deklarowaną orientację: przedstawia w ośmiu odcinkach plus aneks doświadczenia antykapitalistycznego teatru krytycznego - czy, szerzej, doświadczenia formacji ideowej, które znalazły wyraz w tym teatrze" - prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska.

***

Marcin Kościelniak

"Egoiści. Trzecia droga w kulturze polskiej lat 80."

Autor bada przede wszystkim lata 80., z wycieczkami do poprzednich dekad PRL oraz w lata 90. W praktykach artystycznych interesuje go "trzecia droga" - za której realizatorów uważa Kulturę Zrzuty - oznaczająca wytworzenie postawy lokującej się poza hegemonią wartości wyznaczanych przez konflikt Partii z Kościołem.

"Jest to studium pionierskie w wyborze tematu, odkrywcze w sposobie prowadzenia analizy i w formułowanych wnioskach, a także po prostu ważne dla naszej dzisiejszej samowiedzy" - Przemysław Czapliński.

***

"Choreografia: polityczność"

red. Marta Keil

Książka składa się z kilkunastu tekstów wybitnych europejskich i amerykańskich praktyków i badaczek przyglądających się współczesnym praktykom choreograficznym jako praktykom politycznym. Pokazuje choreografię jako narzędzie formułowania i wyrażania myśli, przestrzeń działań krytycznych i praktyk oporu. Pierwszy tomem serii przygotowywanej przez Art Stations Foundation we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, Instytutem Teatralnym i East European Performing Arts Platform (EEPAP).

***

Jerzy Grzegorzewski

"Rekonstrukcje. Wybrane adaptacje prozy z lat 1963-2005"

Grzegorzewski chętnie sięgał po utwory niesceniczne. Źródeł tego zainteresowania należałoby przede wszystkim szukać w podziwie, jaki żywił dla dzieł wielkich pisarzy; także, być może, w przekonaniu, że niektóre z nich w sposób doskonalszy niż twórczość dramatyczna wyrażają istotne doświadczenia współczesności. Niewątpliwie były one dla niego także wyzwaniem, prowokowały do poszukiwań.

Książka pod redakcją Ewy Bułhak i Mateusza Żurawskiego to trzeci - i ostatni - tom edycji krytycznej scenariuszy autorskich Jerzego Grzegorzewskiego, wydawanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przy współpracy Teatru Studio i Teatru Narodowego.

***

Wkrótce na półkach bibliotek i księgarni:

"Teatr a Kościół"

red. Agata Adamiecka-Sitek, Marcin Kościelniak i Grzegorz Niziołek

Zbiór tekstów wygłoszonych podczas konferencji "Teatr a Kościół", zorganizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, redakcję "Didaskaliów" i Katedrę Teatru i Dramatu UJ w dniach 11-12 maja 2017 roku. Książka przygląda się relacji polskiego teatru i Kościoła po 1945 roku na tle zmieniającego się pejzażu społecznego i politycznego, biorąc pod uwagę tę rozległą sieć zależności i przepływów.

***

"Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze"

red. Ewa Guderian-Czaplińska i Stanisław Godlewski

Kto jest zmęczony i zniechęcony pracą w instytucji, marzy o kolektywie, kto ma dość klepania wspólnej biedy, marzy o zakotwiczeniu w instytucji. Ani jeden, ani drugi nie ma właściwie na zewnątrz partnera, który pomógłby rozwiązać strukturalne problemy. Materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań 19 czerwca 2018 roku.