powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Reducie na stulecie

29 listopada przypada 100. rocznica inauguracyjnego przedstawienia Reduty - pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru i zarazem wielkiego projektu obywatelskiego, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego.

Osiągnięcia Reduty, formułowane przez jej twórców postulaty odnowy teatru oraz inicjowane przez zespół kierunki poszukiwań nowych metod pracy, nie zawsze docenione i trafnie odczytywane przez współczesnych, z perspektywy lat okazały się jedną ze źródłowych tradycji dla teatru polskiego drugiej połowy XX i pierwszych dekad XXI wieku. Widząc tę perspektywę historyczną i żywe zainteresowanie współczesnych twórców teatralnych ideami i pracą Reduty, Instytut Teatralny od 2017 roku próbował - składając do odpowiednich gremiów i funduszy całościowe projekty - uzyskać środki na specjalnie przygotowany Rok Reduty - szereg wydarzeń i uroczystości angażujących środowiska teatralne i instytucje.

Jego efekty miały przynieść nie tylko upamiętnienie i naukowe weryfikacje, ale przede wszystkim inspiracje dla wielu obszarów potrzebujących dzisiaj odnowionej perspektywy. Odpowiedzialność społeczna teatru, jego misyjność, twórcza praca w zespole, aktorstwo, powinności krytyki, upodmiotowiona widownia - wciąż o tym dyskutujemy, przecież nie tylko intuicyjnie wyczuwając potrzebę szukania odpowiedzi.

Oficjalnego Roku Reduty nie będzie, ale REDUCIE NA STULECIE - a przede wszystkim sobie z tej okazji - możemy dać bardzo wiele. Zaczęło się w Krakowie od naukowej konferencji "Reducie na stulecie" zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdzie i czym się zakończy - zależy od nas wszystkich. Poniżej prezentujemy harmonogram i opis wydarzeń, które planujemy, ale ta lista jest otwarta. Zapraszamy i zachęcamy do włączenia do akcji REDUCIE NA STULECIE własnych inicjatyw i "przedsięwzięć".

REDUCIE NA STULECIE 2019

- 18-19 stycznia konferencja naukowa ">>Reducie<< na stulecie" zorganizowana przez Wydział Polonistyki UJ w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

- 22 stycznia - wyodrębnienie specjalnej "półki" z tekstami o Reducie i tekstami sztuk z Redutowego repertuaru w Czytelni Encyklopedii Teatru Polskiego:

http://encyklopediateatru.pl/ksiazki/23/reduta/listtype/block

Półka jest sukcesywnie uzupełniana. Braki prosimy zgłaszać na adres mailowy:

legon.etp@instytut-teatralny.pl

- luty - uruchomienie strony internetowej, która będzie gromadziła i integrowała wszystkie inicjatywy i wydarzenia

- luty - wyodrębnione kalendarium Reduty w Kalendarium Encyklopedii Teatru Polskiego

- współwydanie z wydawnictwem słowo/obraz terytorium książki Zbigniewa Osińskiego "Ziemia - duch - Reduta". Książkę, której nie zdążył ukończyć przed śmiercią autor, wypełnia przede wszystkim rozbudowane kalendarium życia i twórczości Mieczysława Limanowskiego doprowadzone do roku 1930. Uzupełniają je teksty samego Limanowskiego oraz przedruk zaktualizowanej wersji wstępu Zbigniewa Osińskiego do tomu korespondencji Osterwy i Limanowskiego.

- 27 marca - uruchomienie na platformie Google Arts & Culture wystawy o Reducie

- 25 kwietnia - doroczne spotkanie warsztatowe ETP pod roboczym hasłem: "Reduta ma swoje tajemnice". Historia mówiona i szeptana jako problem dokumentacyjny i zagadnienie metodologiczne. Na przykładzie Reduty, ale też innych zespołów i zjawisk z przeszłości teatru polskiego, zaproszeni goście zaprezentują materiał do dyskusji o sposobach funkcjonowania i wykorzystywania opowieści, legend, anegdot i plotek jako materiału dokumentacyjnego, w tym także w kontekście Encyklopedii Teatru Polskiego.

- 20 maja - w rocznicę rozpoczęcia pierwszego objazdu teatralne spacery śladami Reduty: Kraków, Warszawa, Wilno

- 31 sierpnia - otwarcie wystawy "Duchy Reduty" w Instytucie Teatralnym

- 20-22 września podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych w Spale konferencja naukowa "Czy tylko Reduta? Kolektyw - zespół - spółdzielnia twórcza - wspólnota"

- listopad - konferencja "Spełnicy niepodległości" realizowana w ramach międzynarodowego projektu "Odzyskana awangarda"; tematem konferencji będzie udział teatru w kształtowaniu i negocjowaniu zbiorowych i indywidualnych tożsamości w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które zyskały lub odzyskały niepodległość sto lat temu

- styczeń 2020 - konferencja naukowa "po stuleciu" zorganizowana przez Instytut Teatralny i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W programach i projektach Instytutu Teatralnego, z których kilka w sposób bezpośredni bądź pośredni odwołuje się do działalności Reduty, będziemy starali się te odwołania uwidocznić:

- w Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa" ustanowiona została Nagroda Specjalna w wysokości 30 tys. zł dla teatru, który w który w sposób interesujący podejmie próbę inscenizacji tekstu z repertuaru Reduty,

- w programie Teatr Polska przypomnimy mapę Redutowych objazdów i spróbujemy "trafić" z teatrem tam, gdzie kiedyś jeździła Reduta, a jeszcze nie dotarł Teatr Polska. Spróbujemy również pojechać z polskim teatrem do miejsc, które dzisiaj leżą poza granicami Polski,

- "Lato w teatrze" jeszcze nad swoim Redutowym "odwołaniem" pracuje,

- W Encyklopedii Teatru Polskiego, oprócz Redutowego kalendarium i przygotowania "półki z lekturami", intensywnie będziemy pracować nad uzupełnienie dokumentacji spektakli i historii zespołu, udostępnieniem historycznych materiałów audiowizualnych, opracowaniem biogramów artystów związanych z Redutą. Zostaną również rozpoczęte prace nad cyfrowym archiwum zespołu "Reduta.net",

- marzy nam się wydanie kilku "Redutowianów" - nad listą i możliwościami pracujemy.