powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraj. VI edycja konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych

Rozpoczęła się 6. edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków, opublikowane między majem 2018 a końcem marca 2019 roku.

Witamy Państwa bardzo serdecznie po raz szósty na progu Nowego 2019 Roku. Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego trwa nadal dzięki donatorom - prezydentowi Miasta Gdyni, Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Teatrowi Miejskiemu w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. Współorganizatorem jest również polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. AICT.

Młodzi krytycy teatralni mogą więc już po raz szósty wystartować w konkursie na najlepsze recenzje teatralne minionego sezonu, opublikowane między majem 2018 a końcem marca 2019 roku. Publikacje mogą być zarówno zamieszczane w mediach tradycyjnych: prasie, radio, telewizji, w gazetach festiwalowych, jak i w nowych mediach: na portalach teatralnych, mediach społecznościowych i na blogach.

Uwaga! Recenzje należy nadsyłać do 31 marca 2019 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2019, a dwie nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego zostaną wręczone podczas finału Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port. Gdyński festiwal będzie odbywał się od 18 do 26 maja 2019 roku.

Konkurs został zainicjowany z myślą o przesłaniu, jakie pozostawił profesor Andrzej Żurowski, wybitny krytyk, badacz teatru, szekspirolog, honorowy wiceprzewodniczący światowego IACT/AICT, który uważał, że doskonalenie młodej krytyki teatralnej jest jednym z ważniejszych działań we współczesnym myśleniu o teatrze. Organizatorzy konkursu podtrzymują ideę profesora Andrzeja Żurowskiego. Dotychczasowe edycje konkursu, a zwłaszcza wysoki poziom nadsyłanych prac przez młodych krytyków teatralnych sprawiły, że konkurs uważny jest za ważne wydarzenie i znaczący etap promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych recenzentów. Liczący się dorobek laureatów i finalistów potwierdził celowość oferowanej przez nas konfrontacji i publicznego wyróżniania oraz nagradzania najciekawszych prac młodych autorów. Konkurs budzi nadzieję na ożywienie obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń, ku czemu IATC /AICT stwarza liczne okazje.

Regulamin VI edycji pozostaje bez zmian. Pełna informacja znajduje się na stronie: www.konkurs-zurowski.pl i na FB Konkurs im. A. Żurowskiego.

Bardzo prosimy o spokojną i dokładną lekturę warunków konkursu. Szanse na wzięcie udziału w tym konkursie mają wszyscy publikujący recenzje teatralne, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, niezależnie od miejsca publikacji swoich prac. Dokładne informacje o regulaminie konkursu znajdziecie Państwo w zakładce O konkursie na stronie głównej: konkurs-zurowski. pl. Tam również umieszczone zostały informacje o zgłoszeniu do konkursu i koniecznej do wypełnienia metryczce.

Nie ulega też zmianie skład kapituły oceniającej nadsyłane prace. Jesteśmy zaszczyceni, że w pracach jury uczestniczyć będą nadal: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej dr Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg, autor wysoko ocenianych publikacji Remigiusz Grzela, a przewodniczącym kapituły jest dr Tomasz Miłkowski, krytyk teatralny z liczącym się dorobkiem, honorowy wiceprezes AICT.

Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu. Bądźcie też z nami na FB.

Nagrody laureatom VI edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego fundują Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Sekretarz Konkursu Alina Kietrys