powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Ukazała się dwujęzyczna monografia PTT

W sezonie jubileuszowym 45-lecia Polski Teatr Tańca przygotował interdyscyplinarną monografię, zderzającą refleksję naukowo-badawczą oraz artystyczną interpretację zjawiska teatru tańca.

Publikacja zrywa z tradycyjną formułą okolicznościowego wydawnictwa, proponując rozległą perspektywę postrzegania tańca, wykraczającą poza współczesne dyskursy dotykające tego zjawiska. Dzieje się tak za sprawą autorów tekstów, wybitnych specjalistów wywodzących się z różnych obszarów artystycznych i badawczych, od dyscyplin humanistycznych po nauki ścisłe.

Są to: prof. Dobrochna Ratajczakowa (teatrologia), prof. Honorata Jakubowska (socjologia), prof. Dorota Piontek (politologia), prof. Agnieszka Jelewska (sztuka mediów), prof. Roman Kubicki (filozofia), prof. Janusz Bałdyga (performance), prof. Włodzisław Duch (fizyk) i prof. Zbigniew Kozub (kompozytor).

Użycie rozmaitych narzędzi teoretycznych i interpretacyjnych zaowocowało skrajnie odmiennymi, nierzadko zaskakującymi ujęciami problematyki tańca, które mogą stanowić punkt odniesienia dla kolejnych badaczy. Ponadto dwujęzyczny tom (przygotowany w języku polskim i angielskim), zyskał wyjątkowy walor edytorski - całość publikacji przybrała formę rzeźby kinetycznej, odwołującej się w symboliczny sposób do starań Polskiego Teatru Tańca o własną przestrzeń - "dom dla tańca". Jego szata graficzna stanowi równorzędną wartość w stosunku do zawartości tekstowej. Opracowania graficzno-kinetycznego tomu podjął się także Ryszard Bienert, grafik, laureat European Design Awards w 2008 i 2010 roku, który wkomponował do projektu materiał fotograficzny autorstwa Andrzeja Grabowskiego, fotografa teatralnego, scenografa i portrecisty, którego artystyczne zdjęcia odwołują się do warstwy wizualnej archiwalnych spektakli Polskiego Teatru Tańca - scenografii, kostiumów czy rekwizytów. Wydawnictwo uzupełnia spis premier Polskiego Teatru Tańca oraz podziękowania dla Artystów, którzy współtworzyli jego repertuar przez minionych 45 lat.

Publikacja trafiła do Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz 13 bibliotek uniwersyteckich w całej Polsce, a także do Biblioteki Raczyńskich oraz Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka w Poznaniu oraz do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Towarzyszy również Polskiemu Teatrowi Tańca podczas artystycznych podróży, zasilając księgozbiory instytucji polonijnych czy archiwa naszych zagranicznych partnerów, jak International Theatre Forum TEART w Mińsku czy China Shanghai International Arts Festival (CSIAF).

Publikacja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.