Kraków. Reducie na stulecie - konferencja naukowa

18 i 19 stycznia w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory odbędzie się sesja naukowa "Reducie na stulecie", która inaugurować będzie Rok Reduty.

W związku z przypadającym w 2019 roku stuleciem inauguracji działalności Reduty - jednego z najważniejszych polskich zespołów teatralnych XX wieku, a zarazem pierwszego w Polsce laboratorium teatralnego założonego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego - zapraszamy na sesję naukową "REDUCIE NA STULECIE", która rozpocznie obchody roku jubileuszowego i umożliwi spotkanie wszystkich pokoleń badaczy zainteresowanych Redutą w mieście narodzin Juliusza Osterwy.

*

ROK REDUTY

W roku 2019, dokładnie 29 listopada, przypada 100. rocznica inauguracyjnego przedstawienia Reduty - pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru i zarazem wielkiego projektu obywatelskiego, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego. Z inicjatywy części środowiska badaczy teatru wspartej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rok 2019 obchodzony będzie jako ROK REDUTY. Instytut będzie też organizatorem i koordynatorem rocznicowych wydarzeń i przedsięwzięć.

ROK REDUTY to oczywiście okazja do przypominania i celebrowania osiągnięć Redutowców, przywołania ich idei, projektów, marzeń i wizji. Ale nie tylko. Ma on też służyć głębszemu zrozumieniu celów i możliwości kontynuowania rozpoczętego sto lat temu przedsięwzięcia łączącego zamierzenia artystyczne, kulturotwórcze i społeczne w całościowy plan o wielkich ambicjach i ogromnym zasięgu. Reduta łączyła tradycje polskiego romantyzmu, z których wyrastała, z otwartością na eksperyment i artystyczną innowację oraz z intensywną pracą nad organizacją nowego typu instytucji, regułami zespołowego współżycia, i pedagogiką zmiany świata poprzez sztukę. Zainteresowania jej pracowników obejmowały właściwie wszystkie sfery życia zbiorowego, ale sednem ich działań był teatr uprawiany nie jako zawód, ale jako powołanie i sposób życia. Choć kres Reducie położyły wojna i okupacja, to w drugiej połowie XX wieku jej idee i osiągnięcia praktyczne zainspirowały wielu wybitnych artystów polskiego teatru, na czele z Jerzym Grotowskim i jego Laboratorium. Przekonani, że misyjna i obywatelska postawa reprezentowana i kształtowana przez artystów Reduty jest dziś niezwykle potrzebna polskiej kulturze i społeczeństwu, chcemy na różne sposoby odnowić zainteresowanie jej dokonaniami, przywrócić należne jej miejsce, a przede wszystkim uczynić źródłem inspiracji dla współczesnych artystów i działaczy społecznych.

PROGRAM SESJI

18 stycznia 2019

Godz. 10.00-10.30 Otwarcie konferencji

10.30-12.00 Panel 1: Ethos i idee

Prowadzenie: Dariusz Kosiński

Maria Kalinowska, Ethos Reduty i jego źródła

Wojciech Dudzik, Reduta, czyli scena narodowa?

Andrzej Draguła, "Żywosłowie" Osterwy w perspektywie teologii głosu

*

12.00-12.30 przerwa kawowa

*

12.30-14.00 Panel 2: Sztuka i słowo

Prowadzenie: Dorota Jarząbek-Wasyl

Tadeusz Kornaś, Mieczysław Limanowski. Sztuka w analizie geologicznej - geologia w analizie dramatu

Wanda Świątkowska, Efekt realności w scenografii Reduty

Ewa Dulna-Rak, Zainteresowania leksykograficzne polskiego reformatora teatru Juliusza Osterwy

14.00-15.30 Przerwa obiadowa

*

15.30-17.00 Panel 3: Aktorstwo

Prowadzenie: Wanda Świątkowska

Agnieszka Wanicka, Aktorstwo Reduty wobec modelu sztuki aktorskiej XIX wieku

Katarzyna Flader-Rzeszowska, "Aktor odmałpiony". Etos artysty w myśli Edmunda Wiercińskiego

Ksenia Lebiedzińska, "Źródło żywe bijące". Wpływ Wandy Osterwiny na kształt Redutowego ideału aktorstwa

17.00-17.30 Przerwa kawowa

*

17.30-19.00

Wieczór poświęcony pamięci Profesora Zbigniewa Osińskiego. Z udziałem Katarzyny Osińskiej, Joanny Walaszek i Dariusza Kosińskiego

**

19 stycznia 2019

Godz. 10.00-11.30 Panel 4: Awangarda?

Prowadzenie: Wojciech Dudzik

Ewa Guderian-Czaplińska, Reduta i awangarda

Jan Jiřík, Centra nowej kultury. Reduta oraz czeskie teatry międzywojnia i ich dążenie do nowego teatru

Diana Poskuta-Włodek, Adam Dobrodzicki i jego Ulica dziwna

11.30.-12.00 przerwa kawowa

*

12.00-13.30 Panel 5: Przedstawienia

Prowadzenie: Agnieszka Marszałek

Krystyna Duniec, Uciekła mi przepióreczka, czyli Elity

Dariusz Kosiński, Judasz Tetmajera w Reducie

Dorota Jarząbek-Wasyl, Teatr niewyobrażony. Epizod z istnienia Studia Radiowego Reduty

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

*

15.00-16.30 Panel 6: Ludzie wokół

Prowadzenie: Ewa Guderian-Czaplińska

Barbara Osterloff, Osterwa i Zelwerowicz

Natalia Jakubowa, Reduta i ideał teatru Ireny Solskiej

Radosław Sioma, Jerzy Szaniawski w i o Reducie

16.30-17.00- Przerwa kawowa

*

17.00-18.30 Panel 7: Teatr Polska

Prowadzenie: Tadeusz Kornaś

Agnieszka Marszałek, Zła prasa Reduty

Jarosław Cymerman, Reduta i Osterwa w Lublinie - obecność symboliczna

Dorota Buchwald, "Teatr Polska" jako dziedzictwo Redutowych objazdów

***

REDUCIE NA STULECIE

18-19 stycznia 2019

Sala Miedziana w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego