powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Porozumienie związkowców z dyrekcją TW-ON

W obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej podpisała porozumienie z dyrekcją TW-ON. Porozumienie zawiesza prowadzony od ponad roku przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" spór zbiorowy z pracodawcą.

Porozumienie to m.in. wynik mediacji z udziałem wiceminister kultury Wandy Zwinogrodzkiej oraz dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Maksymiliana Bylickiego, który z ramienia MKIDN wspierał i czuwał nad przebiegiem rozmów.

"Cieszę się, że udaje nam się rozpocząć reformę obszaru, który pozostał niezreformowany po roku 1989. Udało mi się wywalczyć środki, które pozwolą na realizację Państwa postulatów. Wierzę, że dzisiejsze porozumienie otworzy drogę do systemowego uregulowania kwestii wynagrodzeń w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Dziękuję obu stronom za rozsądek i dobrą wolę wykazaną w trakcie rozmów" - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński. Przypomniał, że problem z wysokością wynagrodzeń w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej nie pojawił się nagle, ale jest efektem wieloletnich zaniedbań w tej materii.

Porozumienie reguluje kwestie płacy zasadniczej oraz premii regulaminowych od 1 stycznia 2019 r. Zakłada również podjęcie prac nad nowym systemem wynagradzania pracowników, który powinien zostać opracowany do końca kwietnia 2019 r. Zmiany mają być korzystne zarówno dla pracowników Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, jak i dla samej instytucji, która będzie mogła dzięki temu realizować więcej spektakli.