powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Zainaugurowano "Kwartalnik Kulturalny NAPIS"

Promowanie wartościowych utworów literackich to jeden z wielu celów "Kwartalnik Kulturalny NAPIS", którego inauguracja odbyła się w środę w Big Book Cafe w Warszawie. Pierwszy numer wraz z trzema publikacjami, m.in. o twórczości Marka Nowakowskiego, liczy 9 tys. egzemplarzy.

- Misją Kwartalnika jest promowanie wartościowych utworów literackich i innych dzieł kultury oraz umożliwienie uzyskiwanie dochodów przez twórców niekomercyjnych. Celem projektu jest poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników oraz przeciwdziałanie komercjalizacji literatury i sztuki. Projekt jest jednym z praktycznych sposobów mecenatu państwa w dziedzinie kultury - podkreślili twórcy debiutu, m.in. jego redaktor naczelny Józef Maria Ruszar.

- Kiedy mówimy "Kwartalnik Kulturalny NAPIS. Liryka, etyka, dramat" to używamy pojęcia, które jest pojęciem zawężającym. Otóż jest to większe przedsięwzięcie, jest to cały projekt, który ma w dużym stopniu charakter edukacyjny, a nie tylko czysto literacki - powiedział Ruszar podczas spotkania z dziennikarzami. Zwrócił uwagę, że jednym z powodów powstania przedsięwzięcia jest nie tylko fakt zmniejszania się poziomu czytelnictwa w Polsce, ale faktu, że kompetencje czytelnicze Polaków staja się coraz węższe.

- W związku z tym poza samym kwartalnikiem, który będzie - jak sama nazwa wskazuje - raz na kwartał, wpadliśmy na pomysł taki, aby prezentować współczesnych literatów, dramaturgów, prozaików w postaci monografii i antologii. Tak więc każdej publikacji kwartalnika jednocześnie towarzyszą trzy książki - dodał redaktor naczelny "Napisu".

W konferencji prasowej, podczas której przedstawiono nowe publikacje, wzięła udział wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, która również zaznaczyła, że inicjatywa nie ogranicza się wyłącznie do wydania nowego tytułu. - Kwartalnik Kulturalny NAPIS, który dzisiaj mamy okazję po raz pierwszy zademonstrować (...) jest w zamierzeniu częścią nieco większego przedsięwzięcia, które postanowiliśmy w ministerstwie zainicjować - powiedziała wiceszefowa MKiDN.

Nowe przedsięwzięcie - jak mówiła - ma odpowiadać "oczekiwaniem ze strony środowisk artystycznych, w szczególności oczywiście literackich". Wyjaśniła, że wiąże się to z uwagami dotyczącymi niedomogów mecenatu państwowego nad środowiskiem literackim, zwłaszcza w odniesieniu do - jak zaznaczyła - twórców literatury "wysokiej próby" - niekomercyjnej i w związku z tym trudno odnajdującej się na rynku książki.

Wśród priorytetowych zadań inicjatywy będzie także - jak mówiła - "kształtowanie i poszerzanie grona czytelników o wysokich kompetencjach lekturowych, przygotowanych do obcowania z tekstem wysokiej próby literackiej".

Wiceszefowa MKiDN poinformowała przy okazji, że na początku przyszłego roku powstanie Instytut Literatury, który - jak zaznaczyła - "obejmie swoim działaniem (...) dzisiaj prezentowany kwartalnik", ale także inne inicjatywy, w tym nowy portal internetowy. Podstawą funkcjonowania nowej instytucji będzie m.in. dorobek środowiska Warsztatów Herbertowskich. MKiDN informował już wcześniej, że Instytut Literatury będzie "szeroko zakrojonym projektem o ogromnym walorze edukacyjnym, który ma umożliwić wszystkim zainteresowanym dostęp do najnowszej wartościowej literatury".

Wydawcą pierwszego numeru kwartalnika wraz z trzema tomami z serii "Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego" jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Elementem strategii działania nowego kwartalnika jest bezpłatne dostarczanie siedmiu tysięcy pakietów z publikacjami do bibliotek w liceach oraz na uczelniach.

Pierwszy numer "Kwartalnika Kulturalnego NAPIS" liczy ponad 250 stron i podzielony jest na kilka części poświęconych poezji (m.in. Józefa Łobodowskiego, Bianki Rolando, Agaty Jabłońskiej), prozie (m.in. powstającym powieściom Janusza Węgiełka i Stefana Tuerschmida) i dramatowi (w numerze jest jednoaktowa sztuka Krzysztofa Ćwiklińskiego"). Kwartalnik zamykają barwne reprodukcje obrazów Jacka Sroki.

Podczas konferencji zaprezentowano również pierwsze trzy tomy z serii "Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego": Macieja Woźniaka "Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego", Andrzeja Sulikowskiego "Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera" oraz Adriana Glenia "Języki rzeczywistości. O twórczości Juliana Kornhausera".

W spotkaniu z redakcjami zainteresowanymi nowym kwartalnikiem wzięli udział również prof. dr hab. Piotr Mueldner-Nieckowski z UKSW, przewodniczący Rady Programowej, prof. dr hab. Wojciech Kudyba - redaktor serii "Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego NAPIS" oraz dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy.