powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Konkurs na dyrektora Instytutu Teatralnego nierozstrzygnięty

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kandydaci startujący w konkursie nie uzyskali rekomendacji żadnego z członków Komisji Konkursowej.

W dniu 6 grudnia 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, w składzie:

1. Agnieszka Komar-Morawska - przewodnicząca Komisji,

2. prof. AT Lech Śliwonik - zastępca przewodniczącego Komisji,

3. Jan Bończa Szabłowski,

4. prof. dr hab. Jarosław Gajewski,

5. prof. IS PAN dr hab. Jagoda Hernik Spalińska,

6. Paweł Królikowski,

7. Maksymilian Rogacki.

Do drugiego etapu postępowania konkursowego zostali zakwalifikowani:

1. Dorota Buchwald,

2. Patryk Kencki,

3. Mirosław Pawłowski,

4. Aldona Skiba-Lickel,

5. Jacek K. Zembrzuski.

Mirosław Pawłowski drogą mailową poinformował o rezygnacji z udziału w konkursie, co Komisja przyjęła do wiadomości.

Po analizie przedłożonych przez kandydatów koncepcji kierowania instytucją, przeprowadzeniu rozmów z kandydatami oraz dyskusji każdy z członków Komisji Konkursowej oświadczył, że żadna z przedłożonych ofert nie uzyskała jego rekomendacji, w związku z czym kandydat na dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego nie został wybrany.