powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Podziemne oświadczenie ws. dyrekcji Doroty Buchwald

Wyrażamy poparcie i wdzięczność za dokonania Doroty Buchwald jako dyrektorki Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, bez wątpienia to właśnie ona powinna dalej nim kierować.

Gwarantuje ciągłość rozwoju tej ważnej instytucji dla całego środowiska teatralnego, włączając w to zarówno artystów, jak i publiczność. Tworzy w Instytucie bezpieczną przestrzeń wymiany myśli, dialogu różnych estetyk, sporu na temat wizji historii teatru, których tak bardzo brakuje w przestrzeni społecznej/wspólnej w Polsce.

Zespół Teatru Polskiego - w podziemiu

Zarząd:

Igor Kujawski

Tomasz Lulek

Kasia Majewska (producentka)

Piotr Rudzki (kurator artystyczny)

Paweł Świątek