powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Konferencja "Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe"

Obchody Roku Stanisława Moniuszki - upamiętniającego 200-lecie urodzin "ojca opery polskiej" - rozpocznie ogólnopolska konferencja, która w dniach 14-15 grudnia odbędzie się w poznańskim Teatrze Wielkim.

Poznańska Opera, Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie oraz Instytut Muzykologii UAM w Poznaniu to współorganizatorzy konferencji "Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe". Konferencja otworzy obchody Roku Stanisława Moniuszki zaplanowane w 2019, kiedy mija dwusetna rocznica urodzin kompozytora.

Organizatorzy konferencji postawili sobie zadanie, że oprócz muzykologicznej i historycznej perspektywy, pojawią się zagadnienia dotyczących kreowania na świecie "marki Moniuszko" czy też refleksje nad edukacyjnymi i offowymi działaniami promującymi dorobek autora Halki.

Wśród uczestników konferencji są zarówno naukowcy (prof. Irena Poniatowska, prof. Marcin Gmys, prof. Daniel Golianek), dyrektorzy teatrów (Renata Borowska-Juszczyńska, Waldemar Dąbrowski, Maciej Figas), reżyserzy (Paweł Passini, Michał Zadara, Marek Weiss) i artyści (prof. Urszula Kryger, Gabriel Chmura).

Rok Stanisława Moniuszki przyniesie szereg premier, krytycznych edycji dorobku kompozytora, nagrań i spotkań przybliżających jego sylwetkę.

onferencja będzie transmitowana przez stronę http://vod.teatrwielki.pl

***

Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe.

Ogólnopolska konferencja panelowa

14-15 grudnia 2018

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

organizatorzy

Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

Instytut Muzykologii UAM w Poznaniu

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

opieka naukowa

Prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

Prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska

***

piątek, 14 grudnia 2018

9.30-10.30 rejestracja gości

10.30 powitanie uczestników konferencji przez organizatorów

10:40 - 11:15

Stanisław Moniuszko w odbiorze Polaków. Wyniki badań zrealizowanych na potrzeby Roku Moniuszkowskiego - dr Małgorzata Retko-Bernatowicz, Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Marlena Modzelewska - Narodowe Centrum Kultury

11:15 - 12:15

panel 1

Rola mecenatu państwa w procesie upowszechniania dorobku artystycznego Stanisława Moniuszki

dyr. Waldemar Dąbrowski - prowadzenie

paneliści: dyr. Renata Borowska-Juszczyńska, dyr. Maxymilian Bylicki - Instytut Muzyki i Tańca, Aleksander Laskowski - Instytut Adama Mickiewicza, przedstawiciel MKiDN

panel 2

12.30-14.00

Jak w nowoczesny sposób kreować "markę Moniuszko" w państwowej instytucji kultury?

Aleksander Laskowski - prowadzenie

paneliści: dyr. Renata Borowska-Juszczyńska, dyr. dr Daniel Cichy, dyr. Maciej Figas dyr. Beata Klatka, prof. dr hab. Henryk Mruk

panel 3

14.30-16.00

Dlaczego reżyserzy nie ufają Moniuszce?

prof. dr hab. Piotr Urbański - prowadzenie

paneliści: Paweł Passini, Mariusz Napierała, Marek Weiss, Tomasz Jan Wygoda, Michał Zadara

panel 4

16.30-18.00

Ściągnijmy Moniuszkę z pomnikowych cokołów, czyli kompozytor na offie i w szkole

dr Agnieszka Topolska - prowadzenie

paneliści: Violetta Łabanow-Jastrząb, prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski, Daniel Stachuła, Grzegorz Wierus

***

wtorek, 15 grudnia 2018

9.00-10.00 rejestracja gości

panel 5

10.00-11.30

Moniuszko w polskiej muzykologii: mity, ewaluacje, wyzwania

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek - prowadzenie

paneliści: Magdalena Chrenkoff, prof. dr hab. Magdalena Dziadek, prof. dr hab. Irena Poniatowska, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr Grzegorz Zieziula

panel 6

12.00-13.30

Moniuszko między teatrem a dworkiem - źródła, interpretacje, tropy

dr hab. Przemysław Krzywoszyński - prowadzenie

paneliści: prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski, dr Katarzyna Lisiecka, prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, dr Rüdiger Ritter

panel 7

14.00-15.30

Kwadratura koła, czyli 150-letnia tradycja wykonawcza dzieł Moniuszki

dr Piotr Deptuch - prowadzenie

paneliści: dyr. Gabriel Chmura, Rafał Kłoczko, prof. dr hab. Urszula Kryger, Maciej Prochaska, dr hab. Maciej Straburzyński

--

język konferencji: polski

Wszystkie panele dyskusyjne odbędą się w foyer I piętra Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (ul. Fredry 9). Konferencja jest streamingowana na platformie VOD Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie konferencji.