powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Komunikat MKDiN o konkursie w Instytucie Teatralnym

Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

W dniu 27 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Komisja dokonała oceny formalnej sześciu wniosków nadesłanych na konkurs. Pięć ofert spełniło kryteria formalne, określone w ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.