Kielce. Finał projektu "Wczytuję sztukę" w Kubusiu

3 grudnia w Teatrze Lalki i Aktora Kubu¶ w Kielcach odbędzie się podsumowanie pierwszej edycji projektu "Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne", adresowanego do uczniów ze ¶więtokrzyskich szkół.

Serdecznie zapraszamy na pokazy finałowe, realizowanych przez młodzież inscenizowanych czytań dramatów: "Zemsta" A. Fredry, "Dziady cz. II" A. Mickiewicza oraz "Kordian" i "Balladyna" J. Słowackiego, "Tango" S. Mrożka. W ramach wydarzenia odbędą się również dyskusje z uczniami, pedagogami, artystami i specjalistami, uczestniczącymi w kilkumiesięcznym przedsięwzięciu.

Projekt "Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne" powstał z inicjatywy Teatru "Kubuś" jako forma zachęty młodzieży do aktywnego odkrywania literatury i przybliżenia nastolatkom specyfiki teatralnej pracy nad tekstem. Celem podjętych działań było stworzenie możliwości do twórczych poszukiwań, uruchamiania wyobraźni, wdrażania nowoczesnych technik nauczania. To kolejny przejaw współpracy Teatru "Kubuś" ze szkolnymi placówkami w mieście, aby rozwijać edukację kulturalną, prowadzić wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Całe przedsięwzięcie miało dwuetapowy przebieg. Najpierw, wraz z uczniami i nauczycielami z V i VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, zrealizowano część pilotażową, a następnie ogłoszono otwarty nabór do projektu. Odbywał się on w formie konkursu na filmik pod hasłem "Dlaczego warto/nie warto chodzić do teatru", który miały zrealizować klasy (lub grupy uczniów w wieku od 14 do 19 lat) pod opieką wybranego nauczyciela.

Za najciekawsze zgłoszenia uznano te nadesłane przez młodzież ze szkół podstawowych nr 22, 23 i 24 w Kielcach oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowe i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. To efekty ich prac warsztatowych zobaczymy na scenie "Kubusia" 3 grudnia.

Młodzież i jej opiekunowie samodzielnie wybrali sztuki, które zostaną zaprezentowane w ramach inscenizowanych pokazów, ale całość podejmowanych wokół tekstów działań przebiegała przy udziale specjalistów: prof. Marzeny Marczewskiej - językoznawcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, aktorów: Marcela Sabata, Ewy Lubacz, Andrzeja Matysiaka i Zdzisława Reczyńskiego, a także reżysera Przemysława Żmiejko.

Próby czytane odbywały się w uczestniczących w projekcie szkołach, a także (w dniach 27- 30 listopada) w Teatrze "Kubuś".

Co niezwykle cieszy i potwierdza potrzebę oryginalnych form współpracy instytucji kultury z lokalnymi szkołami - uczestnicy projektu włączyli się w warsztaty z pełnym zaangażowaniem. A o tym, co stworzyli przekonamy się już w przyszłym tygodniu.

Projekt "Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne" jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Obok przeprowadzonych zajęć praktycznych i zaplanowanych pokazów finałowych przedsięwzięcie obejmuje również realizację badań związanych z kondycją czytelnictwa wśród młodzieży i oceną przydatności podobnych projektów w procesie kształcenia.

***

Finał "Wczytuję sztukę"

3 grudnia 2018 (poniedziałek) - Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach

Pokazy inscenizowanych czytań podzielone są na dwie części o godz. 16.00 i 18.30.

Po prezentacjach zapraszamy na dyskusję.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego