powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraj. Zaproszenie do nadsyłania przekładów tekstów teatralnych

EURODRAM jest europejską siecią, której celem jest wspieranie i propagowanie utworów scenicznych - w oryginale i w tłumaczeniu. W tym roku przyjmujemy przekłady sztuk teatralnych na język polski.

Spośród nadesłanych tekstów polski komitet EURODRAMA wybierze trzy utwory, które będą promowane i aktywnie rekomendowane do wystawienia na scenie wśród specjalistów i ludzi teatru z sieci Eurodram i poza nią.

Termin nadsyłania prac upływa 10.01.2019

ZASADY

- Przekłady mogą zgłaszać tłumacze, dramatopisarze, wydawcy, dramaturdzy, reżyserzy i agenci teatralni

- Każdy zgłaszający może przedstawić tylko jeden tekst

- Tłumacz zgłaszanego tekstu musi mieć w swoim dorobku przekład co najmniej jednej wydrukowanej lub wystawionej sztuki

- Tłumacz musi też dysponować prawami do tłumaczenia sztuki lub mieć zgodę autora (albo właściciela praw) na jej tłumaczenie

- Przekładane teksty powinny pochodzić z ostatnich trzech lat

- Sztuki teatralne mogą być tłumaczone ze wszystkich języków europejskich, z języków regionu śródziemnomorskiego i Azji Środkowej

Teksty przekładów na język polski przyjmuje koordynator polskiego komitetu EURODRAMA Andreas Volk na adres mailowy: vvolkand@hotmail.com

WYNIKI

Eurodram opublikuje tytuły wybranych sztuk 21.03.2019 na stronie www.eurodram.org

Uwaga:

Powyższe warunki odnoszą się tylko do przekładów na język polski.