powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Roczny kurs dla instruktorów teatralnych

Teatr Ochoty w Warszawie i Fundacja Artystyczna Młyn zaprasza nauczycieli, pracowników domów kultury oraz studentów kierunków humanistycznych i artystycznych do udziału w Kursie dla Instruktorów Teatralnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 grudnia.

DOŚWIADCZENIE | PRAKTYKA | MENTORING

W ramach praktycznego rocznego kursu uczestnicy przygotują się do teatralnej pracy z dziećmi i młodzieżą, zapoznając się z szeroką bazą ćwiczeń związanych z różnymi formami teatru oraz prowadząc warsztaty pod opieką doświadczonego instruktora. Dzięki formule opartej na wieloletnich doświadczeniach prowadzenia Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty oraz założeniach pedagogiki teatru, absolwenci zostaną wyposażeni w skuteczne narzędzia instruktorskie i reżyserskie.

*

Terminy

Kurs odbywa się w 2019 roku i podzielony jest na trzy trymestry:

I trymestr | styczeń-marzec 2019 | każdy piątek 17.00-22.00

60 h warsztatów (50 h zajęć teatralnych i 10 h zajęć z komunikacji)

Zajęcia przygotowujące kursantów do pracy warsztatowej z dziecięcą lub młodzieżową grupą teatralną - skoncentrowane przede wszystkim wokół procesu przygotowania grupy teatralnej do realizacji spektaklu.

- budowanie bazy przydatnych ćwiczeń z zakresu różnych technik i środków teatralnych

- komponowanie programu zajęć w zależności od specyfiki grupy

- sposoby realizacji spektaklu z dziećmi i młodzieżą

- umiejętności wychowawcze i komunikacyjne

- rola instruktora wobec zespołu

- komunikacja i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w pracy z grupą

*

II trymestr | kwiecień-czerwiec 2019 | dwa piątki w miesiącu 17.00-22.00

35 h warsztatów (w tym 5 h teatru lalkowego i 5 h pantomimy) oraz asystentura

- poznanie różnorodnych form teatralnych, obserwacja i praktyka, tworzenie własnych zajęć pod opieką doświadczonych instruktorów

- asystentura instruktorska w Ognisku Teatralnym Teatru Ochoty (grafik ustalany indywidualnie - 2-3 godzin/tygodniowo)

- obowiązkowy udział w Festiwalu Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty - 15 i 16 czerwca 2019 r.

*

III trymestr | wrzesień-grudzień 2019 | indywidualny grafik

40 h zajęć w ramach kursu, 15h zajęć warsztatowych prowadzonych w szkołach oraz finał projektu - pokaz spektakli dyplomowych

- realizacja samodzielnego stażu w szkołach (10 spotkań warsztatowych), zakończonego pokazem spektaklu zrealizowanego przez kursanta

- warsztaty wspierające przygotowanie programu zajęć w szkołach z pomocą instruktora Ogniska

- spotkania superwizyjne z instruktorem wspierającym staż uczestnika

- warsztat podsumowujący udział w kursie

- zajęcia fakultatywne z pedagogiki teatru i teatru zaangażowanego społecznie

*

Na koniec kursu uczestnik otrzymuje:

- dyplom ukończenia kursu z informacją szczegółową o przebytych zajęciach

- opisową ocenę swojej pracy

- referencje z wymienieniem mocnych stron uczestnika oraz pełną informacją o odbytym stażu

Opieka merytoryczna nad programem i realizacją Kursu:

Natalia Fijewska-Zdanowska - reżyser, dramaturg, instruktor z wieloletnim doświadczeniem, superwizor

Rekrutacja:

Chętne osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: ognisko@teatrochoty.pl w terminie do 10 grudnia 2018 r.

Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną w grudniu 2018. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019 r.

Ilość miejsc jest ograniczona - grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

*

Opłaty

1950 zł za cały kurs (3 trymestry x 650 zł)

*

Miejsce

Teatr Ochoty, ulica Reja 9, 02-053 Warszawa

www.teatrochoty.pl

*

Szczegółowe informacje

www.teatrochoty.pl/kurs-instruktorow-teatralnych

Ognisko Teatralne Teatru Ochoty

ognisko@teatrochoty.pl

tel. +22 8255294 / +48 530 569 864