powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Warsztaty dla chłopaków i mężczyzn

Zapraszamy na warsztaty teatralne skierowane do mężczyzn i chłopaków (powyżej 16 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty o męskich sprawach - tych poważnych i tych niepoważnych.

O czym marzą?

Czego się wstydzą?

Za czym tęsknią?

Jakie historie lubią opowiadać?

Jakich historii lubią słuchać?

Jak się bawią?

Czego się boją?

Z czego się śmieją?

Co ich złości?

Na te i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi w trakcie teatralnych improwizacji. Tym, co najciekawsze, podzielimy się w spektaklu.

Prowadzenie: Zuzanna Głowacka i Paulina Skorupska

Ilość uczestników: 8

Czas i miejsce:

- Etap pierwszy: od 5 listopada do 10 grudnia, w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30 w Galerii na TAK (ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań). Cykl warsztatów odbędzie się w ramach Projektu 5 Zmysłów o]Wolności.

- Etap drugi: od 7 stycznia do 27 maja, w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30. Cykl warsztatów zakończy się spektaklem.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, wiek i trzy zdania o uczestniku, a także klauzulę dotyczącą danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu dotyczącym udziału w wydarzeniach projektu "Projekt 5 zmysłów IMAGINARIUM - prospołeczny projekt edukacji kulturalnej", a także we wszystkich zgromadzonych materiałach o charakterze dokumentującym wydarzenia projektu, stworzonych w toku realizacji projektu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO").

prosimy nadsyłać do 4 listopada na adres:paulina.m.skorupska@gmail.com.

O prowadzących:

Zuzanna Głowacka - producentka, animatorka kultury, kuratorka. Ukończyła wydział wokalno-aktorski w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz media interaktywne i widowiska na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od czterech lat jest kuratorką i producentką wielkopolskiego projektu 5 zmysłów. W latach 2014-2015 pełniła funkcję dyrektorki artystycznej festiwalu Opera Know-how obecnie kontynuowanego pod nazwą Off Opera. Wiceprezeska Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury. Hobbystycznie zajmuje się reżyserią. Zrealizowała m.in. spektakle: "Próba" (2013), "Pieśń o nocy" (2014), "Antreprener w kłopotach" (2015). Na co dzień związana z Teatrem Polskim w Poznaniu.

-

Paulina Skorupska - teatrolożka, animatorka kultury, kuratorka projektów społeczno-artystycznych, dramaturżka. Absolwentka wiedzy o teatrze i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła również studia podyplomowe z psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS. Od 2014 roku kuratorka (wspólnie z Agatą Podemską) projektu "Performanse wspólne" angażującego społeczności zagrożone wykluczeniem. Od 2016 roku współpracuje z projektem 5 Zmysłów.

W latach 2007-2015 związana z Teatrem Ósmego Dnia, od 2016 roku konsultantka programowa Teatru Polskiego w Poznaniu. W Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM prowadzi zajęcia w ramach specjalizacji "Teatr społeczności lokalnych" na kierunku Wiedza o teatrze.

Informacja Administratora danych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dmowskiego 5/7/a/33, 60-222 Poznań (dalej: Administrator).

2. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów działalności edukacyjnej realizowanej przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA w Poznaniu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda. W przypadku danych osobowych dzieci, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Posiadają Państwo prawo:

a) dostępu do treści danych- swoich i swoich dzieci,

b) ich sprostowania

c) ich usunięcia

d) ograniczenia przetwarzania

e) przenoszenia danych

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail:stowarzyszenie@mca.pl

6. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.