powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Konkurs na dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie - poinformowało w poniedziałek MKiDN. Kandydaci mogą przesyłać bądź składać wnioski na to stanowisko do 22 listopada.

Powodem rozpisania konkursu jest kończąca się 31 grudnia 2018 r. kadencja dotychczasowej dyrektor Instytutu Doroty Buchwald. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej minister kultury może powołać dotychczasowego dyrektora prowadzonej przez MKiDN instytucji kultury na kolejną kadencję, ale może też wyłonić nowego dyrektora w drodze konkursu.

Ministerstwo poinformowało, że wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS - INSTYTUT TEATRALNY "NIE OTWIERAĆ" na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać - adres jak wyżej - w terminie do 22 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do biura podawczego MKiDN).

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji, dokumentów oraz terminów dostępne są pod adresem: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2658.php

Dodatkowych informacji udziela Departament Narodowych Instytucji Kultury, tel. (22) 42-10-331 lub 333; e-mail: dik@mkidn(dot)gov(dot)pl.

MKiDN podało, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od złożenia wniosków.

Ubieganie się o kolejną kadencję na stanowisku szefowej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego zadeklarowała w rozmowie z PAP dotychczasowa dyrektor Dorota Buchwald.

Poparcie dla obecnej dyrektor Instytutu zadeklarowała część środowiska teatralnego w liście pt. "Poparcia ws. przyszłości Instytutu Teatralnego", który został jeszcze w lipcu wystosowany do MKiDN. Podpisało się pod nim dotychczas ok. 1300 osób, m.in. Magdalena Cielecka, Jan Englert, Maja Komorowska, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Cezary Harasimowicz, Krystyna Janda czy Wawrzyniec Kostrzewski.

Do sprawy dyrektor Instytutu odniósł się także w październiku Zarząd Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych, który poparł postulaty zawarte w liście rzecznika prasowego Instytutu Teatralnego Łukasza Orłowskiego, a szczególnie: "zawarcie w regulaminie konkursu zobowiązania, że spełniający kryteria formalne kandydaci upublicznią swoje programy jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu" oraz postulat "powołania do komisji (konkursowej) przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, reprezentujących różne środowiska teatralne: twórców, aktorów, badaczy, widzów".

W ocenie Zarządu Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych "takie rozwiązania posłużą środowiskowej legitymizacji konkursu oraz stworzą przestrzeń do debaty nad rolą i znaczeniem ważnej placówki, jaką jest Instytut Teatralny".

Dorota Buchwald kieruje placówką od 1 stycznia 2014 r. Jest teatrologiem, absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W 2013 r. wygrała konkurs na dyrektora Instytutu Teatralnego w Warszawie, zastępując na tym stanowisku Macieja Nowaka.