powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nowy program wymiany z Palestyną

Rozpoczął się nabór dla polskich artystów na rezydencję w Palestynie w ramach programu "Everyday Forms of Resistance", będącego efektem współpracy pomiędzy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, AIR Antwerpia, Helsińskim Międzynarodowym Programem na Rzecz Artystów (HIAP) oraz Gminą Ramallah.

Program skupiony jest na pytaniu: "Czy poprzez interwencję artystyczną napięcia społeczne da się przełożyć na narrację, która będzie z kolei kształtować krajobraz wyobrażeniowy miejsca?" (Francis Alys, "The Green Line", 2004).

Pierwszy etap rezydencji (okres od kwietnia do czerwca 2019) dostępny jest w ramach otwartego naboru dla artystów z Belgii, Finlandii i Polski. Z każdego z tych krajów wyłoniony zostanie jeden artysta, który spędzi następnie trzy miesiące, mieszkając i pracując, w mieście Ramallah.

Nabór do drugiego etapu rezydencji (jesień 2019) otwarty będzie dla artystów palestyńskich, a wyłonione osoby otrzymają możliwość odbycia trzymiesięcznego pobytu rezydencyjnego w Warszawie, Antwerpii lub Helsinkach. Każde z państw partnerskich przyjmie jednego palestyńskiego artystę.

Model programu wymiany ma zachęcać artystów do nawiązywania dialogu we własnym gronie i komunikowania się z odbiorcami. Jego zwieńczeniem będzie seria spotkań i działań publicznych, które odbędą się w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w listopadzie 2019 roku.

Zaproszenie do naboru kierowane jest do praktyków sztuk wizualnych w najszerszym rozumieniu. Profesjonalna komisja wyłoni zwycięzców w oparciu o walory artystyczne prac zgłoszonych osób.

W skład komisji oceniającej wejdą: Jack Persekian, dyrektor jerozolimskiej fundacji "Al Ma'mal"; Yazid Anani, dyrektor ds. programów publicznych "Qattan Foundation"; Reem Fadda, kuratorka z ramienia Gminy Ramallah/Qalandiya International; Sally Abu Bakr, dyrektor Departamentu Kultury i Spraw Społecznych Gminy Ramallah; Alan Quireyns, dyrektor artystyczny AIR Antwerpia; Ika Sienkiewicz-Nowacka, szefowa działu rezydencji artystycznych w U-jazdowskim oraz Juha Huuskonen, dyrektor międzynarodowego helsińskiego programu HIAP.Komisja w powyższym składzie ogłosi swoją ocenę nadesłanych zgłoszeń do dnia 30 listopada.

Open call dla artystów z Polski

Termin trzymiesięcznej rezydencji w Ramallah: 3 kwietnia - 30 czerwca 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października

Wynik naboru zostanie ogłoszony do: 30 listopada

Open call dla artystów z Palestyny

Termin trzymiesięcznej rezydencji w Warszawie: 1 września - 30 listopada 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października

Wynik naboru zostanie ogłoszony do: 30 listopada

Informacja, jak aplikować, znajduje się na stronie (patrz link poniżej).

Organizatorzy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, AIR Antwerpia, Helsiński Międzynarodowy Program na Rzecz Artystów (HIAP), Gmina Ramallah

***

Na zdjęciu: Francis Alys, "The Green Line", 2004, we współpracy z Julien Devaux, dokumentacja wideo akcji.