powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków. Laboratorium Nowego Teatru. Szansa dla młodych twórców

Teatr Nowy uruchamia program dla młodych artystów, studentów i absolwentów (do dwóch lat po ukończeniu szkoły) reżyserii, dramaturgii i choreografii. Artystki i artyści, którzy dostaną się do programu przez rok pracować będą nad swoim projektem artystycznym, na którego realizację dostaną budżet 24.000 zł

Studiujesz reżyserię, dramaturgię lub choreografię? Jesteś absolwentem / absolwentką wyżej wymienionych kierunków? Masz projekt artystyczny, który chcesz zrealizować? Chcesz wziąć udział w rozbudowanym cyklu warsztatów mistrzowskich? Projekt LABORATORIUM NOWEGO TEATRU stworzyliśmy z myślą o Tobie.

Zgłoś swój projekt artystyczny.

Rozwijaj projekt przy wsparciu wybitnych polskich artystów (mentorzy wybrani zostaną wspólnie z uczestnikami Laboratorium)

Weź udział w cyklu warsztatów mistrzowskich, prowadzonych przez Jensa Hillje (Gorki Theatre) Danielę Nicol i Enrica Casagrande (MOTUS) oraz Gianinę Cărbunariu.

Wyjedź z nami do Paryża, Berlina i Brukseli (weź udział w festiwalach, spotkaniach z artystami i kuratorami festiwali).

Zrealizuj na scenie Teatru Nowego w Krakowie swój projekt artystyczny, na który otrzymasz budżet w wysokości 24.000 zł.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU to projekt artystyczny Stowarzyszenia Teatr Nowy w Krakowie, którego celem jest zagwarantowanie młodym twórcom teatru możliwości kształcenia się pod opieką wybitnych artystów.

Celem LABORATORIUM NOWEGO TEATRU jest stworzenie młodym artystom szansy na realizację własnych projektów artystycznych.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU, to trwająca 12 miesięcy (listopad 2018 - listopad 2019) praca nad realizacją Twojego projektu artystycznego. Zanim jednak rozpoczniesz pracę nad spektaklem, weźmiesz udział w cyklu warsztatów, masterklasów i Obozów Teatralnych, które pozwolą Ci skonfrontować Twoje pomysły i założenia z twórczością innych artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU to projekt, który daje Ci wolność i pełną swobodę w realizacji Twoich projektów artystycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018

Spotkanie z wybranymi Kandydatkami i Kandydatami: 9 listopada 2018

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie: 11 listopada 2018

Warsztaty mistrzowskie: grudzień 2018 - czerwiec 2019

Obozy Teatralne: listopad 2018 - czerwiec 2019

Realizacja projektów artystycznych: czerwiec 2019 - październik 2019

Więcej informacji: https://www.teatrnowy.com.pl/projekt/laboratorium-nowego-teatru/, tomasz.teatrnowy@gmail.com, tel. +48 505060196

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 4 osoby. Do udziału w Programie aplikować mogą osoby, które w momencie składania wniosku studiują na wyższych uczelni teatralnych działających na terenie Polski, w tym zwłaszcza studenci i studentki reżyserii, dramaturgii, choreografii, aktorstwa. Do udziału w Programie aplikować mogą także absolwenci w/w kierunków, którzy ukończyli studia nie później niż przed dwoma laty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.