powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraj. Teatr w Polsce 2019

Dziewiąty tom rocznika "Teatr w Polsce 2018" ukaże się drukiem na przełomie października i listopada, ale wraz z zakończeniem kolejnego sezonu teatralnego rozpoczęliśmy prace nad kolejnym tomem "Teatr w Polsce 2019", z pełną dokumentacją sezonu 2017/2018 (od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018).

Ten jubileuszowy, dziesiąty już rocznik nie powstanie - jak wszystkie dotychczasowe - bez wsparcia ze strony teatrów i instytucji, których pracę dokumentuje. Jak co roku uruchamiamy internetową aplikację, w której umieszczamy systematycznie gromadzone informacje o działalności teatrów, szkół artystycznych, agencji, instytucji, czasopism teatralnych, o kolejnych edycjach festiwali, nagród. Podlegać one będą w najbliższych miesiącach intensywnym uzupełnieniom, weryfikacjom i korektom, dokonywanym we współpracy z wszystkimi teatrami i instytucjami objętymi dokumentacją.

Bardzo prosimy o zajrzenie na stronę: www.twp2019.e-teatr.pl i sprawdzenie, czy umieszczone tam dane dotyczące Państwa działalności są prawdziwe i kompletne. Wysłaliśmy na podane w aplikacji adresy maile z linkami do odpowiednich podstron i uszczegółowieniem naszych próśb (dotyczących m. in. wysokości budżetu, zmian w składzie zespołów artystycznych, liczby zagranych spektakli i widzów, przebiegu festiwali itd.).

Wszystkie zmiany, uzupełnienia i poprawki prosimy zgłaszać pod adres e-mailowy: teatrwpolsce@instytut-teatralny.pl do 30 października 2018.