powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Warsztaty aktorskie z Przemkiem Wasilkowskim

Studio Drama Point w Warszawie zaprasza na warsztaty: "Działania fizyczne aktora". Zajęcia poprowadzi Przemek Wasilkowski, aktor, reżyser, współpracownik Jerzego Grotowskiego.

Praca skupiać się będzie na dwóch głównych aspektach doskonalenia umiejętności aktorskich:

1. Trening artystyczny aktora - jest to precyzyjne i posiadające odpowiedni stopień trudności ćwiczenie, mające swoje źródło w praktyce teatralnej Jerzego Grotowskiego. Łączy ono elementy struktury i spontaniczności, a jego celem zasadniczym jest doskonalenie poczucia tempo-rytmu, oraz fizycznej sprawności niezbędnej w pracy aktora na scenie. Ćwiczenie to pomaga aktorowi w odkryciu organiczności ciała, jego ukrytych możliwości, wewnętrznych impulsów płynących ze środka organizmu i manifestujących się na zewnątrz, aż do peryferii ciała. W efekcie, praca ta zmierza do doskonalenia instrumentu, jakim jest ciało aktora, jednak nie w znaczeniu gimnastycznym, a bardziej w odkrywaniu jego żywotności, oraz zgodności wewnętrznych impulsów z ich zewnętrznym kształtem.

2. Działania fizyczne aktora - tak jak rozumiał je Stanisławski, oraz jak funkcjonowały w praktyce Grotowskiego, zwłaszcza w ostatnim okresie jego pracy. Istotą tej praktyki teatralnej jest odkrywanie w trakcie improwizacji prostych, elementarnych działań aktorskich, zapamiętywanie ich oraz łączenia w powtarzalną, za każdym razem żywą strukturę roli. Praca ta służy także odkrywaniu własnej, oryginalnej wyobraźni aktorskiej, mającej swoje źródło w wyjątkowości i niepowtarzalności każdego aktora - człowieka. Odkrywanie swojego wewnętrznego krajobrazu oraz szukanie swoich własnych, wyrażających ten krajobraz środków wyrazu, to także jeden z ważnych elementów takiej pracy.

Przemysław Wasilkowski - rocznik 1968. Absolwent wydziału aktorskiego łódzkiej Filmówki. Doktor sztuki teatralnej (promotorem jego przewodu doktorskiego był prof. Krystian Lupa). W latach 1994 - 1999 pracował w Workcenter Jerzego Grotowskiego w Pontederze, we Włoszech. Jako członek zespołu artystycznego, brał aktywny udział w twórczym procesie pracy Workcenter, którego ukoronowaniem była zamknięta struktura performatywna o nazwie "Akcja".

Od maja 1999 roku prowadził w Polsce i za granicą, cykl spotkań - staży, pod nazwą States of Shock, był także asystentem prof. Michała Pawlickiego w swojej macierzystej uczelni. Wykładowca Studium Aktorskiego im. Sewruka w Olsztynie w latach 2008-2018.

Jako aktor współpracował z Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Bretoncaffe w Warszawie, Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Śląskim w Katowicach, a ostatnio z Instytutem Grotowskiego, w ramach sezonu mistrzów ("Mauzer", reż. Theodoros Terzopoulos). Współpracował także z teatrami poza granicami Polski (m.in. Zona Castaglia w Turynie; ARCAT oraz Atelier Monique Stalens w Paryżu).

Zajmuje się również reżyserią (MC HCW Projekt; "Zona Tenebrarum", "Czarne na biało-niebieskim", "Kres długiego Dnia", spektakle zrealizowane w ramach rocznych projektów teatralnych) i ruchem scenicznym ("Balladyna", Teatr im. Kochanowskiego w Opolu, "Termopile Polskie", Teatr Nowy w Łodzi, "Słownik Chazarski", Teatr im. Kochanowskiego w Opolu).

Jego autorskie spektakle ("Lament Doctoris Fausti", "Zona Tenebrarum", "Stany szoku", "SAM") prezentowane były na licznych festiwalach w Polsce i za granicą m.in. we Włoszech, Francji, Grecji, Finlandii, Japonii.

Kiedy?

3-7 października, w godzinach: 18.00-22.00

Koszt: 560 zł

Obowiązuje bezzwrotna zaliczka w wysokości 150 zł. Zaliczka jest gwarantem miejsca na warsztacie.

zapisy: studiodramapoint@gmail.com

wpłaty tytułem: Działania fizyczne aktora

Fundacja Drama Point

ul.Balonowa 21/2 02-653 Warszawa

mbank

38 1140 2004 0000 3602 7648 3529