powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nabór do Komisji Artystycznej Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Jesienią ruszy 25. edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, organizator Konkursu, stwarza szansę otwartego ubiegania się o pracę w Komisji Artystycznej Konkursu. Oferta skierowana jest do ludzi piszących o teatrze, krytyków, dziennikarzy, teatrologów.

W pierwszym etapie, do początku maja 2019 roku pracować będzie Komisja Artystyczna, która zweryfikuje zgłoszenia, zapozna się z tekstami, obejrzy zgłoszone przedstawienia, wyłoni finalistów i określi wysokość refundacji kosztów przygotowania spektakli.

Od osób ubiegających się o pracę w Komisji organizatorzy oczekują:

- podstawowej znajomości współczesnego życia teatralnego, szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną, życzliwości i bezstronności,

- możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu Konkursowi (do obejrzenia będzie kilkadziesiąt spektakli w całym kraju),

- sprawności w pisaniu o teatrze.

Praca w Komisji daje jej członkom możliwość poznania praktycznie biorąc całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie.

Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie i z trzech wybranych swoich artykułów bądź prac o teatrze. Termin napływania zgłoszeń upływa 25 września 2018.