powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Zgłoszenia do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2018

Do 10 września osoby związane z polskim życiem muzycznym mogą zgłaszać kandydatury do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2018, organizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. Agata Zubel i Włodek Pawlik.

Koryfeuszami Muzyki Polskiej mogą zostać uhonorowani m.in. twórcy, artyści, wykonawcy, muzykolodzy, krytycy, dziennikarze, humaniści, badacze, animatorzy, popularyzatorzy i menedżerowie kultury, grupy artystów, instytucje, wydarzenia artystyczne, a także przedsięwzięcia animacyjne i edukacyjne. Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach: Osobowość roku, Odkrycie roku, Wydarzenie roku oraz Nagroda honorowa. Pod uwagę brane są dokonania w minionym sezonie artystycznym, z wyjątkiem Nagrody honorowej, która jest przyznawana za całokształt działalności. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać - poprzez formularz elektroniczny - osoby ze środowiska muzycznego, instytucje oraz organizacje. Jedna osoba lub instytucja może zgłosić jedną kandydaturę w każdej kategorii. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Programowa Instytutu Muzyki i Tańca wybierze do 13 września maksymalnie po pięciu kandydatów w poszczególnych kategoriach.

O przyznaniu nagrody zadecyduje w tajnym głosowaniu Kolegium Elektorów, w którego skład wchodzą dyrektorzy instytutów muzykologii i instytutów muzyki, rektorzy akademii muzycznych i uniwersytetów, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych oraz dotychczasowi laureaci. Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Odkrycie roku jest przyznawany na podstawie otwartego internetowego głosowania. W tegorocznej edycji odbędzie się ono w dniach 14-19 września pod adresem: www.koryfeusz.org.pl.

Laureatów ósmej edycji nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej poznamy 1 października podczas gali, która odbędzie się w stołecznym Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Tego wieczoru, przypadającego na Międzynarodowy Dzień Muzyki, Instytut Muzyki i Tańca świętować będzie ósmą rocznicę działalności. Na laureatów czekają statuetki, wykonane przez prof. Adama Myjaka oraz nagrody finansowe, których fundatorem jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, a także Związek Artystów Wykonawców STOART. Współorganizatorem nagrody jest Program 2 Polskiego Radia.

Koryfeusz Muzyki Polskiej przyznawany jest od 2011 r. najwybitniejszym przedstawicielom środowiska muzycznego. Dotychczas jego laureatami w kategorii Osobowość roku zostali m.in. kompozytorzy Agata Zubel i Paweł Mykietyn, pianista Włodek Pawlik oraz dyrygent Łukasz Borowicz. W kategorii Odkrycie roku w poprzednich latach uhonorowano m.in. flecistkę Mariannę Żołnacz i organistę Karola Mossakowskiego, a w kategorii Wydarzenie roku - m.in. koncert Krystiana Zimmermana na festiwalu Warszawska Jesień. Nagrodę honorową przyznano m.in. Wojciechowi Kilarowi, Jerzemu Maksymiukowi, prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu i prof. Janowi Ekierowi.