powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Open call do Akademii Sąsiedztwa

Strefa WolnoSłowa otwiera Akademię Sąsiedztwa - przestrzeń dla twórców zainteresowanych pracą ze społecznościami migranckimi.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września.

Ogłoszenie listy przyjętych osób: 14 września 2018

Pierwszy zjazd: 22, 23 września

Finał: 15, 16 grudnia

Strefa WolnoSłowa już od sześciu lat organizuje warsztaty i wydarzenia artystyczne z pogranicza sztuki i interwencji społecznej. Angażuje do wspólnej pracy amatorów i profesjonalistów o różnym pochodzeniu kulturowym. Tym razem do pracy zaprosić chcemy 10 osób, które wezmą udział w czteromiesięcznej Akademii poświęconej zagadnieniom związanym z projektowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych tworzonych wspólnie ze społecznością lokalną, migrantami, uchodźcami, osobami w procedurze. Zajęcia skoncentrowane będą wokół tematów sztuki partycypacyjnej, pracy zespołowej, planowania projektów kulturalnych prowadzących do społecznej zmiany.

Finałem Akademii będą wydarzenia z pogranicza teatru, performansu i nowych mediów przygotowane przez samych uczestników i uczestniczki projektu pod okiem kuratorki.

Warsztaty poprowadzą m.in.: Agnieszka Różyńska (kuratorka i managerka kultury, związana z Poznaniem, m.in. z Festiwalem Generator Malta, Teatrem Ósmego Dnia), Krzysztof Łukomski (wykładowca UAP, kurator sztuki, twórca wystaw i programów edukacyjnych), Alicja Borkowska (reżyserka, animatorka kultury, założycielka Strefy WolnoSłowej), Iza Kaszyńska i Michał Mioduszewski (twórcy m.in. Parku Rzeźby na Bródnie), Jaśmina Wójcik i Igor Stokfiszewski (artystka i badacz kultury - twórcy m.in projektu Fabryka.Ursus 2014), Grzegorz Laszuk (grafik, reżyser, lider Komuny//Warszawa).

Nabór do Akademii otwarty jest szczególnie dla artystów i artystek rozpoczynających drogę twórczą, ale też dla osób, które chcą spróbować swoich sił w działaniu artystycznym ze społecznością. Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich - bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię czy poziom znajomości języka polskiego. Formularz rekrutacyjny wypełnić można w języku polskim lub angielskim, zajęcia prowadzone będą jednak w języku polskim.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września, listę osób zakwalifikowanych do Akademii ogłosimy 14 września.

Formularz zgłoszeniowy w linku poniżej.

Wszystkie wydarzenia w ramach Akademii odbywają się w Stole Powszechnym - przestrzeni warsztatowej Strefy WolnoSłowej i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie.

Projekt współfinansowany jest przez Biuro Kultury m.st. Warszawy w ramach projektu "Sąsiedztwo - granice bliskości".

Partnerzy: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza

***

Open call to the Neighbourly Academy!

We are opening the Neighbourly Academy - a space for creators interested in working with migrant communities.

Deadline for applications is 9 September.

The list of accepted candidates will be published on: 14 September.

The first meeting: 22 and 23 September

The Finale: 15 and 16 December

For six years, Strefa WolnoSłowa has been organising art events and workshops at the juncture of art and social intervention. We are a foundation which unites amateurs and professionals of diverse cultural backgrounds. This time, we would like to invite 10 people to participate in the four-month Neighbourly Academy which provides training in the area of the design and the organisation of cultural and art events engaging local communities, migrants, refugees. The workshop meetings will be focused on the themes of the participatory art, team work, planning of the cultural projects leading to a social change. The Academy Finale will include a range of events combining theater, performance, and new media. The events will be prepared by the participants of the project under the supervision of the curator.

Workshops in range of the Academy will be run by.: Agnieszka Różyńska (curator and cultural manager, working in Poznań, between all for Festival Generator Malta, Teatr Ósmego Dnia, Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza), Krzysztof Łukomski (professor at UAP, art curator, ideator of exhibitons and educational programs), Alicja Borkowska (director, cultural animator, founder of the Strefa WolnoSłowa foundation), Iza Kaszyńska and Michał Mioduszewski (creators of Park Rzeźby in Bródno district), Jaśmina Wójcik and Igor Stokfiszewski (artist and researcher- creators of the Fabryka.Ursus 2014 project), Grzegorz Laszuk (grafic designer, director, lider of Komuna//Warszawa).

The Academy is open especially to artists at the beginning of their creative career but also to people who would like to try their hand at running an art project which engages a community. Everyone is welcome to send an application - regardless of age, gender, origin, religion, or the command of the Polish language. The application form may be filled out in Polish or in English, but the workshops will be held in Polish.

The applications are accepted until 9 September. The list of candidates admitted to the Academy will be announced on 14 September.

APPLICATION FORM (look for link below)

All events will take place at Stół Powszechny - a workshop space shared by Strefa WolnoSłowa and the Powszechny Theatre in Warsaw.

Partners: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza

The Academy is co-funded by the Warsaw Municipality.