powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Katowice. Projekt dla nauczycieli w Teatrze Ateneum

Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" rozpoczyna projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli i pedagogów z województwa śląskiego, którzy chcą w sposób aktywny i twórczy prowadzić zajęcia dotyczące teatru.

Przedsięwzięcie ma pokazać, że wizyta w teatrze może stać się świetnym pretekstem do tego, by podejmować z uczniami dialog i zachęcać ich do aktywnego odbioru sztuki. Twórcy projektu wychodzą z założenia, że aby w pełni rozbudzić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie kulturą, nie wystarczy bierny odbiór spektaklu, ale trzeba inicjować dodatkowe formy aktywności. Spektakl teatralny może stać się impulsem do podejmowania ważnych rozmów, a także kreatywnych działań, które pozwalają dzieciom i młodzieży na aktywny udział i dają szansę zaprezentowania własnego zdania.

Dlatego też Teatr proponuje udział w projekcie, który zakłada: warsztaty zainspirowane tematyką i formą wybranych spektakli z repertuaru Teatru, konsultacje, organizację forum "teatr i szkoła", wydanie pomocy metodycznych w postaci scenariuszy zajęć, a także realizację filmów edukacyjnych zachęcających do poznawania języka współczesnego teatru lalek.

W lipcu Teatr rozpoczyna rekrutację na jesienne warsztaty, które będą zainspirowane tematyką i formą czterech spektakli z repertuaru Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum": "Piaskowy Wilk" (reż. Zuzanna Mukoid), "Kordian" (premiera w październiku 2018, reż. Jakub Roszkowski), "Tylko jeden dzień" (reż. Bogdan Nauka) oraz "Narysuj mi baranka" (reż. Pietro Fenati). Podczas warsztatów uczestnicy poznają sporo pomysłów na to, jak zaprojektować zajęcia towarzyszące wizycie w teatrze. Warsztaty do każdego ze spektakli będą prowadzone w taki sposób, żeby przybliżać zarówno tematykę, jak i formę przedstawienia. Teatr do pracy zaprosił doświadczonych pedagogów teatru, animatorów kultury, reżysera oraz aktorów, co gwarantuje różnorodność proponowanych form warsztatowych: od pedagogiki teatru, przez gry i zabawy dramowe, arteterapeutyczne i twórcze, po elementy warsztatu aktorskiego. Zajęcia będą skupione na praktyce i mają zachęcać do doświadczania sztuki, podejmowania z uczniami eksperymentów artystycznych i interaktywnych form zajęć.

Żeby wziąć udział w projekcie należy wypełnić kartę zgłoszenia, a następnie dostarczyć ją do dnia 17.09.2018 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "EduAkcja - warsztaty dla nauczycieli" do Działu Organizacji Widowni - ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice. Zgłoszenie można dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia dokumentów).

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły na temat projektu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie: www.ateneumteatr.pl

Projekt jest realizowany wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru oraz Miejskim Domem Kultury "Koszutka" dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.