Warszawa. Prof. Lech Śliwonik ws. "Listu wsparcia" absolwentów AT

List prof. Lecha Śliwonika w związku z publikacją na e-teatrze listu absolwentów Akademii Teatralnej ws. przemocy na Wydziale Reżyserii.

Do Redakcji e-teatr

Dwa pytania do Redakcji w związku z opublikowaniem na e-teatrze "Listu wsparcia absolwentów/absolwentek Akademii Teatralnej".

1. Ani w treści Listu wsparcia.., ani w przypisie nie zostało powiedziane, że jest to LIST OTWARTY. Czy redakcja zwróciła się do właściciela listu - J. M. Prof. Wojciecha Malajkata o zgodę na opublikowanie korespondencji i czy taką zgodę otrzymała.

2. Czy Redakcja otrzymała od Autorów "Listu wsparcia..." wiarygodne zapewnienie, że Samorząd Studentów Wydziału Reżyserii (jedyny prawny reprezentant studentów) zwrócił się oficjalnie, czyli na piśmie, do władz Wydziału, bądź do Rektora o zbadanie zarzutów stawianych wykładowcy [nazwiska, dopóki trwa rozpatrywanie zarzutów, nie podajemy - przypis red.] (co w istocie równa się otwarciu postępowania dyscyplinarnego, którego wyniki są miarodajne dla rektora).

Warszawa, 11 lipca 2018 r.

Prof. AT Lech Śliwonik

(Były rektor Akademii Teatralnej)

***

Odpowiedź Redakcji e-teatr.pl

Szanowny Panie Profesorze,

List został opublikowany na prośbę sygnatariuszy, absolwentów i absolwentek Wydziału Reżyserii AT w Warszawie, podpisanych imieniem i nazwiskiem. Jest listem otwartym, tzn. podanym do publicznej wiadomości. Nie jest obowiązkiem redakcji sprawdzanie, czy sygnatariusze listu konsultowali się z kimkolwiek w sprawie, której list dotyczył. Redakcja e-teatru nie jest stroną w tym sporze.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego