Toruń. Dwiedz się, jak działać w kulturze

150 tys. zł dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dostali torunianie z Kulturhauzu na zorganizowanie szkoleń dla animatorów kultury z całego regionu.

«Koalicja Kulturotwórców to projekt, który realizuje spółdzielnia socjalna Kulturhauz prowadząca w naszym mieście dom kultury na Bydgoskim Przedmieściu i ośrodek przy ul. Poniatowskiego. Celem tej inicjatywy jest podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników społecznych i samorządowych instytucji kultury. Przedsięwzięcie jest również próbą odpowiedzi na pytanie, jak działać w kulturze bez przymusu podporządkowywania się komercyjnym wymogom rynku lub skostniałym formom organizacji.

- Tytułowi "kulturotwórcy" to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego. Projekt ma za zadanie zachęcać ich do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, ale także stymulować proces pozytywnych zmian w instytucjach kultury i włączać do działań tych, dla których tradycyjne wizje kultury - oparte na dystansie budowanym przez to, co wysokie - dotąd stanowiły barierę - mówią twórcy tego projektu.

W inicjatywie mogą wziąć udział animatorzy kultury i artyści, pracownicy społecznych i publicznych instytucji kultury, a także reprezentanci grup nieformalnych. Podczas akcji odbędą się wykłady tematyczne otwarte dla szerszej publiczności. Częścią inicjatywy są także warsztaty dla kadry kultury, wizyty studyjne w Poznaniu, Trójmieście, Lublinie i Krakowie, a także Inkubator Kultury - spotkania organizacji i grup nieformalnych zainteresowanych współtworzeniem sieci i szeroko pojętą współpracą. W program zaangażowali się m.in. prof. Marek Krajewski (Niewidzialne Miasto, Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu), Agnieszka Różyńska (Generator Malta, Teatr Ósmego Dnia), Stanisław Ruksza (Kronika, Trafostacja Sztuki w Szczecinie), Justyna Sobczyk (Teatr 21, Instytut Teatralny), Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana).

Zajęcia potrwają do końca sierpnia. Więcej informacji: koalicjakulturotworcow@gmail.com»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego