powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Szczecin. Oświadczenie Marka Sztarka ws. przesłania jurorów OFF Kontrapunktu

Marek Sztark, dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, wydał oświadczenie nawiązujące do przesłania jurorów OFF KONTRAPUNKTU. Skierowane do organizatorów Przeglądu przesłanie jurorów OFF Kontrapunktu zostało zawarte w protokole zawierającym werdykt po obejrzeniu konkursowych propozycji nurtu, a zaprezentowanym publiczności w dniu 1 czerwca.

Czym jest dla mnie Kontrapunkt? Jest uwydatnieniem przez skontrastowanie, jak mówił Zygmunt Duczyński, mój mentor, ujawnieniem różnorodności, naprzemiennym byciem w środku i poza, włączającym i wyłączonym, a przede wszystkim wolnym, co w teatrze wyrażają równoległe nurty: główny i offowy.

Dlatego szczeciński festiwal konsekwentnie zmierza do równouprawnienia obu nurtów. Postanowiliśmy, że nurt off będzie prezentowany możliwie najszerzej, jury offowe oceni spektakle i przyzna nagrodę im. Zygmunta Duczyńskiego ufundowaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Wspólnie z Teatrem Kana podjęliśmy tę trudną misję, działając w niepewnej sytuacji finansowej.

Dziękuję Dagmarze Gumkowskiej (przewodniczącej jury), Katarzynie Knychalskiej, Danielowi Jacewiczowi, Grzegorzowi Reske, Michałowi Rogulskiemu za wzmocnienie naszej strategii na rzecz rozwoju nurtu offowego wyrażonego w werdykcie końcowym: "Dostrzegając różnorodność i jakość teatru offowego jako równoprawnego uczestnika krajobrazu teatralnego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na rażące dysproporcje dotyczące warunków ekonomicznych prezentacji spektakli obu nurtów. Sugerujemy organizatorom uwzględnienie w budżecie festiwalu środków, które pozwolą w sposób równy i sprawiedliwy potraktować wszystkich uczestników Przeglądu".

Nie traktuję tego komentarza jak przytyk, a troskę o losy młodego teatru offowego w Polsce. Kieruję się nią również w swoich działaniach, bo swoje doświadczenia teatralne wywodzę z nurtu offowego. Podzielam zdanie kolegów, że dysproporcje są spore. Obiecuję, że będziemy je zmniejszać w kolejnych edycjach festiwalu, tak, by oba nurty równouprawnić.

Komentarz z werdyktu będzie dla naszego zespołu dodatkowym, mocnym argumentem w rozmowach z Miastem Szczecin, które niesie główny ciężar finansowania festiwalu jak również w pozyskiwaniu dodatkowych środków.

Marek Sztark

Dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie