powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Ogólnopolska Konferencja Kultury 2018

Trwa rejestracja uczestników na Ogólnopolską Konferencję Kultury, która odbędzie się w dniach 18 i 19 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie. Sympozjum wieńczy wielomiesięczną debatę polskich środowisk artystycznych ukierunkowaną na diagnozę potrzeb oraz próbę wypracowania rozwiązań odpowiadających na najbardziej palące problemy dotyczące kultury w Polsce.

W ramach konferencji odbyło się 11 sympozjów poświęconych zarówno poszczególnym dziedzinom sztuki, jak i zagadnieniom kluczowym dla życia kulturalnego w naszym kraju, takim jak status twórcy, konieczne osłony socjalne i inne uprawnienia artystów, warunki prowadzenia instytucji kultury, samorządowa perspektywa prowadzenia działalności kulturalnej, specyfika inicjatyw niezinstytucjonalizowanych i niezależnych czy ochrona dziedzictwa niematerialnego. W obradach brało czynny udział ponad 300 osób: artyści, twórcy, animatorzy i naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń twórczych, organizatorów, instytucji kultury i podmiotów niezależnych.

Finałowa debata odbędzie się w dniach 18-19 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie.

Planowane główne tematy obrad to:

- status artysty - system, uprawnienia, fundusze,

- Iinstytucja kultury w dialogu z organizatorem,

- ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ujęciu systemowym,

- ruch niezinstytucjonalizowany i mechanizmy jego wsparcia,

- edukacja kulturalna.

Rejestracja uczestników: www.konferencjakultury.pl.

Organizator projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koordynator projektu: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.