powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdynia. Nagroda Główna R@Portu dla TR Warszawa

W niedzielę wieczorem, w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza przyznane zostały nagrody XIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Jury 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w składzie: Iwona Kempa - przewodnicząca, Zbigniew Majchrowski, Radosław Paczocha postanowiło przyznać Nagrodę Główną Festiwalu, w wysokości 50 tysięcy złotych, przedstawieniu "Puppenhaus" (na zdjęciu) Magdy Fertacz w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z TR Warszawa.

Uzasadnienie: "...zdecydowaliśmy się docenić wyzwanie, jakie postawili przed sobą i widzami twórcy spektaklu, który odważnie podejmuje temat wypartej i niewygodnej pamięci. Spektakl ten oddaje głos nieobecnym w oficjalnej historycznej narracji, którzy mieli prawo próbować przetrwać na własnych (nie)heroicznych warunkach. Jednocześnie zwróciła naszą uwagę forma przedstawienia, daleka od dosłowności, z niezwykłym wyczuciem oswajająca nas z okrucieństwem podejmowanych tematów. Jesteśmy przekonani, że twórcy spektaklu rewidując naszą pamięć o przeszłości uwrażliwiają nas na zagrożenia współczesności".

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port głosami widzów przyznana została przedstawieniu "Český díplom" Piotra Rowickiego wg Mariusza Szczygła w reżyserii Piotra Ratajczaka z Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO NA RECENZJE MŁODYCH KRYTYKÓW TEATRALNYCH

Podczas Festiwalu R@Port rozstrzygnięty został również V Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje młodych krytyków teatralnych. Jego laureatami zostali:

STANISŁAW GODLEWSKI - laureat Nagrody Prezydenta Gdyni. Recenzje laureata charakteryzuje rozległość zainteresowań - od teatru niszowego po teatr bliski komercji. Jego teksty odznaczają się umiejętnością rzeczowego opisu, a jednocześnie rzadkim darem oddania atmosfery wspólnoty jednego wieczoru, jaką tworzą artyści i publiczność. Zachowując postawę krytyczną i wyrazistość ocen, autor potrafi docenić walory w spektaklach, które nie budzą jego entuzjazmu. Pozostaje otwarty na nowe poszukiwania i ich autentyzm.

MARCIN BOGUCKI - laureat Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego. Autor wykazał się wysokimi kompetencjami w opisie i ocenie wykonania dzieł operowych, potwierdzając swoje umiejętności warsztatowe także na terytorium teatru adresowanego do dzieci. Zwracają uwagę walory literackie jego recenzji, w których udaje się autorowi połączyć fachową analizę z klarownością wypowiedzi.