powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Pantomima w programie "Teatr Polska 2018"

Jesienią Wrocławski Teatr Pantomimy ruszy w trasę z przedstawieniem "Pustka. Pustynia. Nic." w ramach programu "Teatr Polska".

Decyzją Komisji Artystycznej programu Teatr Polska w składzie Jacek Kopciński (przewodniczący), Halina Waszkiel, Aleksandra Dziurosz, Maciej Wojtyszko i Krzysztof Piotrowiak, po obejrzeniu rejestracji stu trzynastu przedstawień zgłoszonych do udziału w programie, postanowiła zarekomendować do drugiego etapu kwalifikacji dwadzieścia spektakli, wśród których znalazło się przedstawienie Wrocławskiego Teatru Pantomimy "Pustka. Pustynia. Nic." w reżyserii Leszka Bzdyla.

"Pustka. Pustynia. Nic." to pierwszy spektakl Bzdyla we współpracy z Wrocławskim Teatrem Pantomimy, gdzie w latach 1987-1990 był aktorem-mimem w zespole Henryka Tomaszewskiego. "Pustka. Pustynia. Nic." jest próbą przełożenia formy i tematów, które frapowały autora "Dzienników", na język pantomimy. Jest ciosem w językowe konteksty i uwikłania w twórczości Witolda Gombrowicza; jest skandalem i profanacją, próbą zagubienia człowieka w drugim, trzecim i czwartym człowieku.

Celem programu Teatr Polska jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji przedstawień w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

Objazd ze spektaklem będzie realizowany jesienią. Szczegółowy plan objazdu wkrótce na stronie www.pantomima.wroc.pl