Toruń. Trwa nabór do Przeglądu Konkursowego IX Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej

Do 15 maja 2018 roku można nadsyłać swoje zgłoszenia do Przeglądu Konkursowego w ramach dziewiątej edycji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej, która w tym roku odbędzie się w dniach 19-21 lipca 2018 roku.

Przegląd jest adresowany do wokalistów, aktorów, studentów szkół artystycznych, a zwłaszcza laureatów ogólnopolskich przeglądów piosenki i uczestników konkursów telewizyjnych. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. W przeglądzie konkursowym nie mogą brać udziału nagrodzeni uczestnicy poprzednich edycji.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną pod adresem www.tak.torun.pl/festiwal. Po przesłaniu formularza elektronicznego, należy też przesłać pocztą tradycyjną nagranie audio-video w formacie DVD z zapisem wykonania dwóch dowolnie wybranych piosenek filmowych - jednej z repertuaru kina polskiego, a drugiej z repertuaru kina światowego - informuje Małgorzata Juras z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Nagrania z zapisem należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 roku do Biura Organizacyjnego Przeglądu Konkursowego: Toruńska Agenda Kulturalna, ul. Konopnickiej 13/4 (III piętro), 87-100 Toruń, z dopiskiem "Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej". Nagranie powinno być wykonane w wersji "live", bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać wykonawcy. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyłonienia uczestników przeglądu dokona Kierownik Muzyczny - znany kompozytor, skrzypek jazzowy i dyrygent Krzesimir Dębski - w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu. Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona przez Organizatora Festiwalu najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 roku na stronie internetowej festiwalu. Nagrodzeni uczestnicy Przeglądu Konkursowego zostaną zaproszeni do udziału w Gali Festiwalowej, która odbędzie się 21 lipca 2018 roku.

Na zwycięzców Przeglądu Konkursowego czekają atrakcyjne nagrody. Oprócz Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Torunia im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w kwocie 12 000 zł, czeka nagroda za zdobycie II miejsca, ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, i III miejsca, ufundowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrody Specjalne: za najlepsze wykonanie piosenki z filmu polskiego, którą ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej i za najlepsze wykonanie piosenki z filmu zagranicznego, którą ufundowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Więcej informacji, regulamin oraz odsyłacz do karty zgłoszenia dostępne na stronie www.piosenkafilmowa.pl.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego