Warszawa. Przyznano nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

Nagroda PTBT została przyznana zespołowi redakcyjnemu "Słownika biograficznego teatru polskiego", t. 3: 1910-2000.

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach wydaną w roku 2017 otrzymał zespół w składzie: Barbara Berger, Krystyna Büthner-Zawadzka, Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk, Małgorzata Komorowska za opracowanie Słownika biograficznego teatru polskiego, t. 3: 1910-2000. Uroczystość wręczenia Nagrody PTBT odbyła się 23 kwietnia w Instytucie Teatralnym w Warszawie.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego