powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. MKiDN nt. braku dofinansowania dla Festiwalu Sztuki Mimu

Wniosek o dofinansowanie 18. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu do programu Teatr i taniec uzyskał w konkursie o dofinansowanie niewystarczającą punktację - przekazało PAP MKiDN. Resort zaznacza, że organizator złożył odwołanie i oczekuje na rozstrzygnięcie procedury odwoławczej.

"Wniosek o dofinansowanie +XVIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Mimu+ złożony przez Teatr Dramatyczny m.sta. Warszawy do programu Teatr i taniec w toku procedury oceny otrzymał punktację wynoszącą 71,50 (ocena merytoryczna: 39,50 pkt, ocena strategiczna: 26 pkt., ocena organizacyjna: 6 pkt.). Z uwagi na to, że próg uprawniający do dofinansowania w 2018 roku wyniósł w programie Teatr i taniec - 72,20 pkt., uzyskana punktacja okazała się niewystarczająca do pozyskania dofinansowania w trybie konkursowym" - poinformowało PAP ministerstwo kultury.

MKiDN zaznacza jednak, że organizator festiwalu skorzystał z przysługującej mu możliwości złożenia odwołania i aktualnie oczekuje na rozstrzygnięcie procedury odwoławczej. "Do złożenia odwołania uprawniony jest wnioskodawca, którego zadanie otrzymało punktację co najmniej na poziomie 50 punktów. Termin składania odwołań w programie Teatr i taniec ubiega z dniem 19 kwietnia 2018 roku.(...) Odwołania są rozpatrywane przez ministra w terminie 21 dni od dnia przekazania ministrowi listy odwołań przez instytucję zarządzającą" - napisano w komunikacie resortu kultury.

W związku z brakiem dofinansowania dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu Bartłomiej Ostapczuk wystosował list otwarty do ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, w którym zaprotestował przeciwko braku ministerialnej dotacji.

"Brak wsparcia ze strony MKiDN uniemożliwi realizację kolejnej, XVIII edycji Festiwalu i przyczyni się do zanikania tej wyjątkowej i pięknej sztuki" - napisał w liście. Ostapczuk przypomniał, że przez siedemnaście lat festiwal uznawano "za jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie w swojej kategorii".

"Festiwal jest kontynuacją tradycji pantomimy, sztuki posiadającej w naszym kraju silne korzenie. Jest to zarazem jedyny festiwal sztuki mimu w Polsce. Wypełnia on lukę, jaką powoduje nieobecność tej dziedziny sztuki na kulturalnej mapie Polski, popularyzując ten rodzaj teatru" - dodał.

"Na naszym Festiwalu mistrz tej sztuki Marcel Marceau prowadził swoje legendarne warsztaty, a rozmowy z nim przyczyniły się bezpośrednio do powstania Warszawskiego Centrum Pantomimy. Na Festiwalu co roku można śledzić rozwój znanych już publiczności grup teatralnych, między innymi Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Prezentujemy także zespoły wcześniej w Polsce nieoglądane" - czytamy w liście dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu.

Ostapczuk zwrócił uwagę, że "w trakcie każdej edycji część widowni stanowi publiczność międzynarodowa, która przyjeżdża do Polski specjalnie na Festiwal".

"Co roku, oprócz spektakli, proponujemy otwarte warsztaty, wykłady oraz spotkania z artystami. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu jest więc prawdziwym świętem teatru, zarówno w Polsce jak i w Europie, będąc jednocześnie wspaniałą promocją naszego kraju. Świadomie pozostajemy w naszych artystycznych propozycjach z dala od przemocy i prowokacji, wierząc, że sztuka powinna budować i skłaniać do refleksji" - dodał.

Ostapczuk zwrócił się do ministra Glińskiego z apelem o "pozytywne rozpatrzenie odwołania dotyczącego wniosku o dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy".

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu po raz pierwszy zorganizowano w Teatrze Na Woli w 2001 r. Od 2005 r. dyrektorem artystycznym festiwalu jest Bartłomiej Ostapczuk - aktor-mim, nauczyciel, reżyser przedstawień teatru pantomimy, autor choreografii, ruchu scenicznego i działań pantomimicznych w przedstawieniach teatrów dramatycznych. Pomysłodawca i założyciel Teatru Pantomimy Mimo oraz Warszawskiego Centrum Pantomimy w Teatrze Na Woli. Współtwórca wielu przedsięwzięć artystycznych teatru pantomimy oraz teatru ruchu. Od 2005 r. Bartłomiej Ostapczuk prowadzi Studio Pantomimy w Warszawie.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu po raz pierwszy zorganizowano w Teatrze Na Woli w 2001 r.