powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Trwają obrady 58. Zwyczajnego Walnego Zjazdu ZASP

W poniedziałek w Teatrze Lalka w Warszawie rozpoczęły się obrady 58. Zwyczajnego Walnego Zjazdu ZASP. Uczestniczy w nich ponad stu delegatów z całej Polski.

Podsumowania swojej trzeciej kadencji (2014-18) na stanowisku prezesa stowarzyszenia dokonał w poniedziałek Olgierd Łukaszewicz, a sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego ZASP za okres kwiecień 2014 - kwiecień 2018 przedstawił dyrektor generalny Biura ZASP Andrzej Gajewski.

Jak poinformował w sprawozdaniu Głównej Komisji Rewizyjnej (za okres kwiecień 2014 - kwiecień 2018) jej przewodniczący Janusz Kaczmarski aktualny dług ZASP-u wynosi ponad 7 mln 550 tys. zł, co stanowi 59 proc. wartości księgowej majątku ZASP.

W programie poniedziałkowych obrad zaplanowano jeszcze m.in. omówienie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

W późnych godzinach wieczornych odbędą się wybory nowego prezesa ZASP.

ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji - powstał w 1918 r. jako organizacja jednocząca aktorów z trzech zaborów. Jej pierwszym prezesem na lata 1919-20 wybrano Józefa Śliwickiego, a w opracowaniu statutu organizacji brali udział m.in. Stefan Jaracz, Juliusz Osterwa i Aleksander Zelwerowicz. W 1928 r. ze składek członków związku wybudowano Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

W czasie wojny ZASP stał się organizacją konspiracyjną. W 1940 r. wydał zakaz udziału aktorów w imprezach artystycznych organizowanych przez Niemców.

W 1950 r. ZASP został rozwiązany, a w jego miejsce powołano Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF). W 1952 r. zmieniono nazwę związku na SPATiF-ZASP. W 1981 r. przywrócono przedwojenną nazwę. 1 grudnia 1982 r. ZASP został przez władze rozwiązany, a w jego miejsce 19 grudnia 1983 r. ukonstytuował się "nowy" ZASP, do którego wstąpiło ok. 20 proc. członków rozwiązanego związku. W 1989 r. doszło do zjednoczenia związku.

Obecnie stowarzyszenie zrzesza blisko 2 tys. członków w całej Polsce.