powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nabór na IX Polowanie na Motyle

Konkurs skierowany jest do młodych aktorek i aktorów urodzonych w latach 2001-2004, spośród których zostaną wyłonione dwie obsady najnowszego spektaklu Teatru Ochoty.

. Za warsztatową pracę i reżyserię spektaklu odpowiadać będzie Konrad Dworakowski. Premierę zaplanowano na wrzesień 2018 roku, po czym spektakl prezentowany będzie regularnie w ramach repertuaru Teatru Ochoty co najmniej do lipca 2019 roku.

edycja aktorska <18 | termin realizacji: maj-wrzesień

dla kogo: młodzi aktorzy w wieku 14-17 lat

etapy konkursu: zgłoszenie z autorskim filmikiem, warsztaty castingowe

nagroda: udział w spektaklu w reżyserii Konrada Dworakowskiego

Regulamin konkursu

ETAP I - ZGŁOSZENIA

1. W pierwszym etapie należy przesłać na adres motyle@teatrochoty.pl:

wypełnioną kartę zgłoszeniową pobraną ze strony www.teatrochoty.pl/debiuty/mlodziaktorzy

link do autorskiego filmiku, nie dłuższego niż 2 minuty, który odpowiada na pytanie "Co cię wkurza?"

(Film prosimy umieścić w dowolnym repozytorium plików: własnej chmurze lub w serwisie wideo np. YouTube, Vimeo. i in.)

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 kwietnia 2018 do godz. 24.00.

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury złożone z reżysera spektaklu i wybranych pracowników Teatru wybierze do 30 propozycji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 23 kwietnia 2018 r. na stronie Teatru Ochoty www.teatrochoty.pl.

Etap II - WARSZTATY CASTINGOWE

Osoby wybrane w pierwszym etapie zostaną zaproszone na warsztaty castingowe, prowadzone przez reżysera i pracowników Teatru w dniach 28-29 kwietnia 2018 r. Po warsztatach reżyser dokona wyboru pierwszej i drugiej obsady spektaklu.

2. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2018 r. na stronie www.teatrochoty.pl.

3. Uczestnicy warsztatów muszą dostarczyć wypełnioną i podpisaną zgodę opiekunów/rodziców na udział w castingu, warsztatach, próbach i spektaklu, pobraną ze strony www.teatrochoty.pl/debiuty/mlodziaktorzy

Etap III - REALIZACJA SPEKTAKLU

1. Wybrane osoby zostaną zaproszone do pracy nad spektaklem teatralnym. Praca obejmie:

warsztat przygotowawczy w dniach 14-16 maja 2018 r.

próby do spektaklu w dniach 13-26 sierpnia 2018 r., zakończone pokazem pracy

próby wznowieniowe wraz z premierą spektaklu w dniach 20-23 września 2018 r.

2. Wybrane osoby powinny uczestniczyć we wszystkich wymienionych warsztatach i próbach.

3. Zrealizowany spektakl będzie regularnie prezentowany w siedzibie Teatru Ochoty, nie krócej niż do lipca 2019 r.

4. Aktorzy otrzymają honoraria za przygotowanie roli, a także za każdy występ w spektaklu.

5. Teatr nie zwraca kosztów dojazdu do Warszawy i noclegów, koniecznych dla udziału w próbach i spektaklach.