powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Praktyki i staże w Polskim Teatrze Tańca

Polski Teatr Tańca poszukuje artystów tancerzy na staż w sezonie 2018/2019. Szukamy młodej tancerki oraz tancerza zmotywowanych do pracy w zespole oraz chcących udoskonalić swoje umiejętności. Oferujemy możliwość uczenia się repertuaru, udziału w projektach artystycznych oraz występowania na scenie wraz z artystami Polskiego Teatru Tańca. Stażysta zobowiązuje się do przyjęcia stażu na okres pół roku lub roku.

Audycja odbędzie się 29.04 (niedziela) o godzinie 12:00 w siedzibie Polskiego Teatru Tańca przy ul. Koziej 4 w Poznaniu. Uczestnicy wezmą udział w lekcji tańca klasycznego, tańca współczesnego, improwizacji, repertuaru oraz w warsztacie głosowym.

Prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny na adres mailowy: praktyki.ptt@gmail.com

W przypadku braku możliwości udziału w audycji przyjmujemy zgłoszenia bezpośrednio od szkół oraz uczelni wyższych. Aplikacje kandydatów zawierające CV, list motywacyjny oraz link wideo z nagraniem solowym prosimy przesłać na ww. adres mailowy.

Polski Teatr Tańca zaprasza również na praktyki osoby, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz zdobyć doświadczenie niezbędne do pracy.

Oferujemy możliwość odbywania praktyk w sezonie 2018/2019 w działach:

- artystycznym: artyści, fizjoterapeuci, akompaniatorzy, muzycy, filmowcy, fotografowie.

- kuratorskim: menadżerowie, PR-owcy, producenci, kuratorzy

- technicznym: akustycy, oświetleniowcy, brygadziści, kostiumografowie, rekwizytorzy, scenografowie, wizażyści.

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: praktyki.ptt@gmail.com

***

Polish Dance Theater is looking for dancers for internships in the season 2018/2019. We are looking for a young male and female dancer motivated to work in a team and wanting to improve their skills. We offer the opportunity to learn the repertoire, participate in artistic projects and perform on stage with the artists of the Polish Dance Theater. The intern agrees to accept the internship for either half or a full year.

The audition will be held on April 29th 2018 (Sunday) at 12:00 in the headquarters of the Polish Dance Theater by Kozia 4 in Poznań. Participants will take part in classical dance lessons, contemporary dance class, improvisation, repertoire and voice workshop.

Please send your resume and cover letter to the e-mail address: praktyki.ptt@gmail.com

If you cannot participate in the audition, we accept applications directly from schools and universities. Candidate applications containing a resume, cover letter and video link with a solo recording should be sent to the above e-mail address.

The Polish Dance Theater also invites to the internship programmes people who want to improve their professional skills and gain experience necessary for work.

We offer the possibility of internships in the 2018/2019 season in the following sections:

Artistic: artists, physical therapists, accompanists, musicians, filmmakers, photographers.

Curatorial: managers, PRs, producers, curators.

Technical: acoustics, lighting specialists, foremen, costume designers, props, set designers, make-up artists.

Please send your resume along with a cover letter to the email address: praktyki.ptt@gmail.com